Studentgruppens schema för vårterminen 2021

Studentgruppen kommer att träffas på tisdagar 19:30-21:00 fr.o.m. 2 februari (v.5 ). På tisdagarna följer vi och diskuterar en digital kurs i kroppens teologi  som en studiecirkel kopplad till Bilda. Varannan söndag planerar vi att träffas och promenera ute. Se gruppens Facebook sida för senaste info.

The Student Group will meet on Tuesdays 7:30-9:00 pm starting Tuesday February 5th. On Tuesdays we will follow a Theology of the Body online study and discussion material. About every other Sunday we will meet for outdoor walks. See our Facebook page for the latest updates.

Kommunion och mässor i Linköping och Västervik under julen

Eftersom det ännu råder begränsningar p.g.a. covid-19 är de flesta mässor inställda, och istället finns tillfälle att ta emot kommunion i S:t Nikolai kyrka i Linköping. Max antal: 8 personer vid alla samlingar. Föranmälan gäller till den kaldeiska mässan.

Följande tider gäller från julafton (24/12) till trettondedag jul (6/1):

24/12 julafton: kl 10-11, 15-16 kommunion; kl 16-19 kaldeisk mässa och kommunion

25/12 juldagen: kl 9-10, 15-17 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion; kl 14 mässa i Västervik

26/12 annandag jul: kl 10-11, 15-17 kommunion

27/12 söndag: kl 9 (ordets liturgi), kl 10-11 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion; kl 14 mässa i Västervik

29/12 tisdag: kl 10-11, 15-17 kommunion

30/12 onsdag: kl 10-11, 15-17 kommunion

31/12 nyårsafton: kl 10-11, 15-17 kommunion; kl 17-19 kaldeisk mässa och kommunion

1/1 nyårsdagen: kl 17 sakramental tillbedjan och kommunion; kaldeisk mässa och kommunion kl 12-14

2/1 lördag: kl 10-11 kommunion

3/1 söndag: kl 9 (ordets liturgi), kl 10-11 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion; kl 14 mässa i Västervik

5/1 trettondedagsafton: kl 10-11, 15-17 kommunion

6/1 trettondedag jul: kl 10-11 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion

För tider i Motala, Vadstena och på Omberg, var god se respektive kyrka/klosters hemsida alt. ta kontakt för information.

Församlingen söker kandidater till pastoralrådet och ekonomirådet

I vår är det dags för att rösta in ett nytt pastoralråd och ekonomiråd. Råden fyller en viktig funktion i församlingen och vi är tacksamma för alla som bär detta ansvar. Valnämnden söker nu förslag till kandidater som är kapabla och villiga att engagera sig i råden.

Om du tror att du själv eller någon du känner skulle vara lämplig ber vi dig att skriftligen skicka ett förslag till församlingens kontor. Förslagen ska vara undertecknade av minst två församlingsmedlemmar och bör lämnas in senast 15 januari 2021. P.g.a. den rådande situationen kan förslag också skickas in per e-post.

Attn: Valnämnden                                                   linkoping@katolskakyrkan.se

Teatergatan 1

582 18 Linköping

Stiftets kriterier för valbarhet lyder: Varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv, är valbar till församlingens pastoralråd, ekonomiråd och valnämnd.

Vi söker en bredd av kandidater som reflekterar församlingens mångfald, men som är villiga att lägga ner tid och kraft för församlingens helhet. Pastoralrådet består av tio medlemmar och ekonomirådet av fyra medlemmar. Samtliga väljs för en fyraårsperiod.

Läs en sammanfattning av pastoralrådets och ekonomirådets ansvarsområden här: