Ändrade regler för samlingar i kyrkan från 1/11

Från och med söndag 1:a november lyfts begränsningen på 50 personer för folksamlingar vid bl.a. gudstjänster, efter beslut från regeringen och nya riktlinjer till församlingarna från Stockholms katolska stift.

Mer information finns på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/regeringen-andrar-maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-fran-50-till-300-personer

Fler gudstjänstdeltagare kan därmed gå i de mässor som firas i S:t Nikolai församling. P.g.a. begränsningar i lokaler, och regler om fortsatt social distansering, kan däremot inte så många som 300 personer få plats samtidigt.

Spridningen av COVID-19 har ökat under hösten. Alla deltagare i församlingens gudstjänster uppmanas att visa hänsyn för varandra. Besök gärna veckomässor med färre deltagare än söndagens mässor. Stanna hemma från kyrkan om du har några symtom.

Församlingens årsmöte hålls 22:a november

Söndag 22:a november efter högmässan, ca kl 12:00, hålls församlingens årsmöte i församlingssalen. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer p.g.a. COVID-19. En del av platserna är vikta för representanter för nationella grupper och/eller församlingens pastoral- och ekonomiråd.

För övriga deltagare gäller anmälan till expeditionen i S:t Nikolai kyrka, per telefon eller e-post. Det är önskvärt med så bred representation som möjligt för församlingens medlemmar.

Mer information kommer. 

Ny ungdomskonsulent i Linköping

Hej alla församlingsmedlemmar!

Jag heter Mari och är 29 år gammal. Jag är den nya ungdomskonsulent/samordnare för barnundervisningen på svenska grundad i den latinska riten. Jag är utbildad beteendevetare med en kandidatexamen från Linköpings universitet.

Jag tillhör den kaldieska gruppen och är aktiv inom kaldieska grupper såsom kören där jag både är medlem och ordförande. Jag är även aktiv medlem i ungdomsgruppen Den gode herden.

Jag är glad att jag fick uppdraget den nya samordnare och jag kommer med resten av katekesen gör allt vi kan för att era barn ska trivas i undervisningen.

Sist men inte minst vill jag önska alla barn stort lycka till med undervisningen.

Familjemässa första onsdagen i månaden kl 18:00

Familjemässa firas kl 18:00 i S:t Nikolai kyrka i Linköping datum:

7:e oktober

4:e november

12:e december

En lista finns i kyrkan för att skriva upp sig på de mässor då man vill delta. Skriv gärna även vad ditt barn skulle kunna bidra med vid mässan, t.ex. läsa en text, bära fram gåvorna, hjälpa till med musik osv.

Listan för deltagande finns i kyrkans entré, och vid varje undervisningstillfälle.

Tack på förhand!    – Mari Namrod, ungdomskonsulent