Församlingens årsmöte 2020

Nu på söndag 22:a november hålls församlingens årsmöte, efter högmässan (ca kl 12), med endast föranmälda deltagare. Församlingen bjuder på ett enkelt fika innan mötets början.

Samtliga deltagare ombeds att visa hänsyn, hålla social distans och respektera god ordning i församlingssalen; innan, under och efter mötet.

Problem med it och telefon i S:t Nikolai kyrka

För närvarande är det störningar i internetuppkopplingen, samt för den fasta telefonen (013 – 31 43 45) i S:t Nikolai kyrka i Linköping. Det gör bl.a. att e-post kan bli läst med viss fördröjning.

För brådskande ärenden m.m. var god kontakta kyrkoherde Nelson Caserial, mob: 072 – 555 21 55.

Skärpta regler för samlingar i kyrkan

Lokala myndigheter i Östergötland har beslutat, inom ramen för Folkhälsomyndighetens (FHM) och Sveriges regerings regler för sammankomster p.g.a. COVID-19, att inte höja maxgränsen för deltagare i folksamlingar från 50 personer.

Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift uppmanar alla berörda församlingar att inte överskrida gränsen på 50 personer i sina gudstjänster, vilket även gäller i vår församling. Läs mer här:

https://katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan

Spridningen av COVID-19 har ökat under hösten. Alla deltagare i församlingens gudstjänster uppmanas att visa hänsyn för varandra. Undvik trängsel i kyrkan; håll en meters avstånd till andra personer – något att särskilt tänka på vid kommunion.

Besök gärna veckomässor med färre deltagare än söndagens mässor. Stanna hemma från kyrkan om du har några symtom.