Ny katolsk kyrka i Motala, oktober 2019.

S:t Maximilians kloster i Motala

Länk: mer info från stiftet.

Stockholms katolska stift köpte 2018 Equmeniakyrkan i Motala.

Equmeniaförsamlingen firar sin sista gudstjänst i kyrkan den 16 juni 2019. Under en ceremoni överlämnas då portnyckeln till representanter från Katolska kyrkan.

Därefter startar ombyggnationen av själva kyrkan och beräknas avslutas i oktober.
Förutom själva kyrkorummet kommer fastigheten att inrymma S:t Maximilians kloster – ett nytt kloster för gråbröder av Franciskanorden. Vilka Franciskanbröder som kommer flytta in bestämmer Ordens provincial i höst. Byggföretaget SEFAB har redan startat att omvandla församlingshuset till ett kloster.

Kyrkan måste alltså ombildas till ett katolskt kyrkorum. Orgeln flyttas till läktaren, koret får ett nytt altare, krucifix, ambo och tabernakel. Bänkarna får knäfall och en hel ny sakristia samt biktstol behöver inredas. En dopfunt och annan katolskt inredning behöver anskaffas liksom ny belysning och ljudanläggning.

Detta är ett betydelsefullt projekt i utvecklingen av den katolska kyrkans närvaro i Östergötland. Särskild katolikerna i Motala med omnejd kan nu se fram emot en ny kyrka och själavård i närområdet.

Men ombyggnaden kostar stora pengar och stiftet välkomnar gärna bidrag till den. Stöd gärna projektet med en gåva till stiftets gåvokonto 900-4680, Swish: 9004680. Märk inbetalningen “Motala”.

Här, även som pdf.