Caritas Linköping

Nyhetsbrev från Caritas Linköping
Förra året blev speciellt i föreningens historia. Dels kunde vi gradvis återuppta vår traditionella insamlingsverksamhet sedan restriktionerna som rådde under pandemin slutligen hävts. Därtill fick vi kyrkoherdens mandat att administrera två olika bidrag från stiftet. De var avsedda dels för flyktingar från Ukraina, dels till andra ekonomiskt utsatta inom församlingen.


Egen verksamhet
För den egna verksamheten har vi såsom tidigare år fått ett antal generösa penninggåvor. I maj hade vi den traditionella växtmarknaden. Flera församlingsmedlemmar sålde under ledning av Anne Kvarnberg egenhändigt framdrivna plantor av kryddor, grönsaker och blommor. Kyrkkaffet i Caritas’ regi har kommit igång under hösten med hjälp av studentgruppen. Butiken var stängd fram till den traditionella adventsmarknaden i november. Föreningen gör nu ett försök med secondhandförsäljning med tonvikt på kläder.


Av de medel vi själva samlade in 2022 har föreningen betalat ut drygt 64 000 kr i bidrag. Dessa har gått till Caritas Sveriges hjälpprojekt (25 580 kr), ukrainska flyktingar i Kisa (20 200), ”vårt” barnhem i Indien (14 601) och Linköpings Stadsmission (4000).


Förutom pengar har flera medlemmar i församlingen skänkt kläder och skor till de ukrainska flyktingarna. Från Caritas butik i församlingshuset har de också gratis fått välja leksaker, kökssaker med mera. Caritas tackar alla givare.


Bidrag från stiftet
I juni hörde Caritas Sverige av sig och berättade att varje församling kunde söka statliga pengar för hjälp till flyktingar från Ukraina. Församlingen fick i augusti drygt 103 000 kr och kyrkoherden p. Nelson gav Caritas Linköping i uppdrag att administrera bidraget. Föreningen har för dessa pengar hjälpt två grupper inom församlingen med matkuponger, busskort och husgeråd.


Caritas Sverige hade också fått pengar från en annan statlig pott. Det gällde hjälp till personer som hamnat i ekonomisk knipa, främst på grund av pandemin, t ex för att de förlorat sitt arbete. Församlingen fick runt 60 000 kr för detta ändamål. Även här fick vår förening kyrkoherdens uppdrag att administrera bidraget. Pengarna har använts till hyresbidrag samt inköp av glasögon, matkuponger och mediciner. En liten del har gått till extra inkomst till några studenter som hjälpt till med kyrkkaffet, vilket i sin tur genererat intäkter till föreningen.


Caritas Linköping har ett Swish-konto
Numret är 123 365 1650. Gåvor dit eller gironumret nedan mottages tacksamt.


Fler medlemmar behövs!
Caritas Linköping har för närvarande drygt 60 medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 100 kr per år. Vårt plusgironummer är 68 78 75-5.


Linköping i mars 2023

Jussi Tranesjö, ordförande