Caritas Linköping

Nyhetsbrev från Caritas Linköping hösten 2020 Detta år har inte varit likt något annat som vi upplevt. Pandemin har haft oerhörda följdverkningar för det mesta i vårt samhälle. Den har lagt ett lock över föreningslivet i Sverige, så även för Caritas Linköping. Vi har inte kunnat ordna kyrkkaffe eller ha försäljning i Caritas-boden sedan dess.

Helt stilla har föreningens verksamhet dock inte legat trots allt. I maj hade vi en corona-anpassad växtmarknad. Vår medlem Anne Kvarnberg sålde, med bistånd av Carina Björklind, egenhändigt framdrivna plantor av kryddor, grönsaker och blommor. Detta inbringade cirka 3100 kronor! Vi har under året också fått några generösa penninggåvor. Därför har vi kunnat dela ut en hel del bidrag, hittills drygt 36 700 kronor. De har gått till följande organisationer:

Blossom Trust, Indien

1000 US dollar skickades i mars till barnhemmet Dayspring Home i Indien, som vi stöttat i runt 20 år nu. Pengarna användes till att rusta upp huvudvägen inom området, som de senaste åren blivit svårt skadat av monsunregnen. Nu i september skickades ytterligare 1100 USD till barnhemmet, vars verksamhet lidit svårt av de restriktioner som regeringen i Indien infört till följd av pandemin.

Caritas Sverige, som skickat pengarna vidare till

hjälpverksamhet i Zimbabve; 4000 kr (stiftets fasteinsamling)

Caritas Syrien; 4000 kr

Caritas Libanon (efter den stora explosionen i Beirut); 5000 kr

Stadsmissionen i Linköping

till hjälp för utsatta människor i Linköping, framför allt barnfamiljer som drabbats av pandemin; 4000 kr

Caritas Linköping har fått ett Swish-konto

Numret är 123 365 1650. Gåvor dit mottages tacksamt.

Fler medlemmar behövs!

Caritas Linköping har för närvarande cirka 60 medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 75 kr per år. Vårt postgiro-nummer är 68 78 75-5.

Linköping i november 2020

Jussi Tranesjö, ordförande