Caritas Linköping

Nyhetsbrev från Caritas Linköping juni 2022
Den 22 maj hade vi en växtmarknad. Några damer i församlingen sålde egenhändigt framdrivna plantor av kryddor, grönsaker och blommor. Detta inbringade cirka 6000 kronor. Dessa kommer att skickas till barnhemmet Dayspring Home i Indien, som vi stöttat i runt 20 år nu. Denna gång ska pengarna användas främst till inköp av nya moskitnät så att barnen kan sova skyddade mot myggbett som kan orsaka sjukdomar.

När kriget i Ukraina startade fick vår vice ordförande Susan Szatmáry kyrkoherdens uppdrag att vara ansvarig för församlingens insatser för hjälp till människor som flyr undan kriget. Hon har via egna kanaler samt upprop i församlingen samlat in pengar till Caritas Linköpings konto för stöd till dessa flyktingar. I första omgången, bara dagar efter invasionen, skickades runt 17000 kronor till Caritas Sverige i en nationell insamling från vilken en stor summa kunde skickas till flyktingarbete utomlands. I andra omgången har lite över 20000 kr samlats in till hjälp för en grupp på 17 flyktingar som bor i södra Östergötland. Susan har vår styrelses mandat att fördela dessa pengar på bästa sätt. I nuläget har pengarna mest gått till matkuponger i olika livsmedelsbutiker. Vidare har flera medlemmar i församlingen skänkt kläder och skor till flyktingarna. Flera av dessa har besökt vår församling ett par gånger i maj-juni och då fått välja av dessa gåvor för sina behov. Från Caritas butik i församlingshuset har de också gratis fått välja leksaker, kökssaker med mera. Caritas tackar alla givare.

Årsmötet 2022
hölls i april. Vi kunde notera att Caritas Linköping gett ca 45000 kronor i gåvor under förra året trots att pandemin gjort att verksamheten gått på sparlåga. Bidragen har främst gått till Caritas Sverige (för nödhjälp utomlands), barnhemmet i Indien och Linköpings Stadsmission. Den mångårige kassören Markan Ljevar avtackades för lång och trogen tjänst och nu sköter nyvalde Videl Hekmat ekonomin.

Caritas Linköping har ett Swish-konto
Numret är 123 365 1650. Gåvor dit mottages tacksamt.

Fler medlemmar behövs!
Caritas Linköping har för närvarande drygt 60 medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 75 kr per år. Vårt postgiro-nummer är 68 78 75-5.

Linköping i juni 2022
Jussi Tranesjö, ordförande