Skärpta regler för samlingar i kyrkan

Lokala myndigheter i Östergötland har beslutat, inom ramen för Folkhälsomyndighetens (FHM) och Sveriges regerings regler för sammankomster p.g.a. COVID-19, att inte höja maxgränsen för deltagare i folksamlingar från 50 personer.

Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift uppmanar alla berörda församlingar att inte överskrida gränsen på 50 personer i sina gudstjänster, vilket även gäller i vår församling. Läs mer här:

https://katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan

Spridningen av COVID-19 har ökat under hösten. Alla deltagare i församlingens gudstjänster uppmanas att visa hänsyn för varandra. Undvik trängsel i kyrkan; håll en meters avstånd till andra personer – något att särskilt tänka på vid kommunion.

Besök gärna veckomässor med färre deltagare än söndagens mässor. Stanna hemma från kyrkan om du har några symtom.

Församlingens årsmöte hålls 22:a november

Söndag 22:a november efter högmässan, ca kl 12:00, hålls församlingens årsmöte i församlingssalen. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer p.g.a. COVID-19. En del av platserna är vikta för representanter för nationella grupper och/eller församlingens pastoral- och ekonomiråd.

För övriga deltagare gäller anmälan till expeditionen i S:t Nikolai kyrka, per telefon eller e-post. Det är önskvärt med så bred representation som möjligt för församlingens medlemmar.

Mer information kommer.