Ändrade regler för samlingar i kyrkan från 1/11

Från och med söndag 1:a november lyfts begränsningen på 50 personer för folksamlingar vid bl.a. gudstjänster, efter beslut från regeringen och nya riktlinjer till församlingarna från Stockholms katolska stift.

Mer information finns på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/regeringen-andrar-maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-fran-50-till-300-personer

Fler gudstjänstdeltagare kan därmed gå i de mässor som firas i S:t Nikolai församling. P.g.a. begränsningar i lokaler, och regler om fortsatt social distansering, kan däremot inte så många som 300 personer få plats samtidigt.

Spridningen av COVID-19 har ökat under hösten. Alla deltagare i församlingens gudstjänster uppmanas att visa hänsyn för varandra. Besök gärna veckomässor med färre deltagare än söndagens mässor. Stanna hemma från kyrkan om du har några symtom.

Församlingens årsmöte hålls 22:a november

Söndag 22:a november efter högmässan, ca kl 12:00, hålls församlingens årsmöte i församlingssalen. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer p.g.a. COVID-19. En del av platserna är vikta för representanter för nationella grupper och/eller församlingens pastoral- och ekonomiråd.

För övriga deltagare gäller anmälan till expeditionen i S:t Nikolai kyrka, per telefon eller e-post. Det är önskvärt med så bred representation som möjligt för församlingens medlemmar.

Mer information kommer.