Ny info från Caritas Linköping

Caritas Linköping bedriver hjälpverksamhet inom församlingen. Nu senast har föreningen samlat in pengar och utrustning för att hjälpa flyktingar från Ukraina som befinner sig i länet.

För mer information om Caritas Linköpings insamling till ändamål i Sverige och internationellt se här.

Uppehåll under sommaren för nationella mässor

I juni firas inte den polska mässan den 19/6 och inte heller den kroatiska mässan den 26/6.

I juli är det uppehåll för mässa på spanska, vietnamesiska, polska och kroatiska.

I augusti firas inte den polska mässan.

För eventuellt uppehåll av mässor av orientalisk rit (melkitiska, syrisk-katolska, kaldeiska) var god kontakta respektive gruppansvarig eller präst.