Barnskyddsombud

Om stiftets barnskyddsombud

Stockholms katolska stift tillsatte den 1 januari 2019 ett särskilt barnskyddsombud som ska bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.

Tillsättningen ska garantera att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Kontaktuppgifter vid Misstanke om Övergrepp på Barn och Ungdomar

Vid misstanke om övergrepp eller sexuellt övergrepp på minderårig av någon som arbetar i kyrkan är det viktigt att detta polisanmäls.

Behöver du råd och hjälp kan du vända dig till:

Stiftets barnskyddsombud diakon Björn Håkonsson

Telefon: 070‐332 29 04   e‐post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Kvinnlig kontaktperson dr Margareta Egeberg

Telefon: 070‐718 85 73

Stiftets generalvikarie p Pascal René Lung OP

Telefon: 08‐462 66 02   e‐post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

 

Du kan också kontakta:

  • Församlingens kyrkoherde
  • Någon ansvarig ledare inom församlingens barn‐ och ungdomsverksamhet
  • BRIS (Barnens rätt i samhället)