Rosenkransbön i maj månad

Maj månad är tillägnad vår välsignade Moder Maria. Efter kvällsmässan kl 18 på tisdagar i maj ber vi rosenkransen i kyrkan, och mediterar över Jesu liv och trons mysterium.

7/5 Glädjens mysterier; 14/5 Ljusets mysterier; 21/5 Smärtans mysterier; 28/5 Ärans mysterier

Välkommen att ta med din rosenkrans och delta i bönen.

För mer information var god kontakta Lars Fredlund eller Stefan Bernat.

Guds Ords söndag – nya lektorer i församlingen

Söndag 21:a januari firades Guds Ords söndag i Linköping med välsignelse av nya lektorer. Sammanlagt tio lektorer blev välsignade (inte alla på bild) i morgonens två mässor i S:t Nikolai kyrka. Under 2023 har det hållits lektorsutbildning vid flera tillfällen, och deltagarna blev nu välsignade i sin tjänst att läsa bibeltexterna i mässan.

Uppdraget som lektor är en viktig tjänst i församlingen. Lektorsutbildningar kommer fortsatt att hållas, med målet att alla som läser Guds ord i mässorna har en god medvetenhet om uppdraget. Håll utkik efter affischering om lektorsutbildning på anslagstavlan i kyrkan, eller prata med lektorssamordnare Quynh Nguyen, om du själv är intresserade av att läsa mässtexterna.

Guds Ords söndag instiftades år 2019 av påve Franciskus och firas varje år den tredje söndagen under året.