Vi söker kyrkvärdar till mässor på helger

För att kunna följa kravet på högst 50 personer i samband med mässorna behöver vi två kyrkvärdar på plats 40 minuter innan mässan börjar inför:

lördag kl 18, söndag kl 9, söndag kl 10:30 och söndag kl 18

Kyrkvärdarna har garanterad plats i mässan, och ska vara två stycken. Anmäl dig till: bokning.sanktnikolai@gmail.com och berätta vilka datum och vilka mässor du kan ställa upp. Troligtvis behöver vi fortsätta med detta fram till i augusti. Pastoralrådet lägger schemat.

Mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping

Kyrkoherde emeritus Gabriel Baldostamon vikarierar istället för kyrkoherde Nelson Caserial under hans sjukfrånvaro. Mässor firas tillsvidare:

tisdag – fredag   mässa kl 18:00

lördag   mässa kl 9:00, vigiliemässa kl 18:00

söndag   mässa kl 9:00, högmässa kl 10:30

OBS! Max antal besökare i gudstjänst i kyrkan (ej medverkande) är 50 personer p.g.a. restriktioner för COVID. Anvisade sittplatser finns markerade i kyrkbänkarna. Det finns även möjlighet att sitta i kyrkans entré, med en meters avstånd åt alla håll. Sällskap (ex. en familj) på upp till fyra personer kan sitta tillsammans utan inbördes avstånd.

Vid vanligtvis välbesökta mässor (söndag) kommer kyrkvärdar finnas på plats utanför kyrkan för att släppa in max 50 deltagare i mässan. Besök om möjligt mässan tisdag – lördag för att undvika trängsel.

För mässa och gudstjänst på andra språk än svenska hänvisas till respektive nationell grupps informationskanaler.