Trosundervisning startar – fler kateketer sökes

Hej alla församlingsmedlemmar!

Det är snart dags för våra barn att börja sin hösttermin på trosundervisningen. Därför behöver vi i barnundervisningen fler kateketer till vårt team. Det är uppskattat om fler är intresserade av att vara med i vårt andra hem (undervisningen med barnen).

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, till församlingens ungdomskonsulent/samordnare för barnundervisningen:

Mari Namrod   mob: 073 – 997 54 22   e-post: mari.namrod@hotmail.com 

Konfirmation: ny grupp startar i höst

En ny grupp ungdomar (födda 2007-2008) börjar sin tvååriga konfirmandundervisning till hösten. Gruppen kommer att träffas på torsdagar kl 18:45 – 20:15.

För mer info och anmälan: 

Det går fortfarande att anmäla sig till konfirmandgruppen som börjar nu i höst. Beräknat startdatum är torsdag 9:e september. Ta kontakt med Cecilia Berglund: cecilia.a.berglund@gmail.com

Vi söker kyrkvärdar till mässor på helger

För att kunna följa restriktioner i samband med mässorna behöver vi kyrkvärdar på plats innan mässan börjar, för att hjälpa till: söndag kl 9 (stilla mässa) och söndag kl 10:30 (högmässa).

Gällande direktiv från Stockholms katolska stift för mässfirande i församlingarna finns här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2021/uppdaterade-direktiv-for-offentliga-massor-fran-den-1-juli

Tillägg till ovanstående direktiv: ett sällskap får uppgå till åtta personer, istället för fyra (gäller från 15:e juli).

Församlingens pastoralråd ansvarar för att organisera kyrkvärdars medverkan i samband med mässor.

Mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping

tisdag – fredag   mässa kl 18:00

lördag   mässa kl 9:00, vigiliemässa kl 18:00

söndag   mässa kl 9:00, högmässa kl 10:30, mässa på engelska kl 18:00

OBS! Max antal besökare i gudstjänst i kyrkan är begränsat p.g.a. restriktioner för COVID. Anvisade sittplatser finns markerade i kyrkbänkarna. Det finns även möjlighet att sitta i kyrkans entré, med en meters avstånd åt alla håll. Sällskap (ex. en familj) på upp till åtta personer kan sitta tillsammans utan inbördes avstånd.

För mässa och gudstjänst på andra språk än svenska hänvisas till respektive nationell grupps informationskanaler.

Resultat i val till Pastoralråd och Ekonomiråd

Röstningen är avslutad och valnämnden har sammanställt slutresultatet. Valresultatet presenterades på församlingens årsmöte söndag 25:e april. De nya medlemmarna i Pastoralrådet och Ekonomirådet har påbörjat sina uppdrag i och med att årsmötet hölls, och stiftets biskop har delgetts valresultatet.

Kyrkoherde Nelson Caserial CP är ordförande i PR och i ER. De nya ledamöterna som han välkomnar är:

Pastoralrådet: Sven Almér, Lars Birgersson, Carina Björklind, Mirjam Bullat, Silvia Canales, Bo Jacobsson, Jimutha Malalatunga, Quynh Nguyen, Agnieszka Os, Jozef Rendek

Ekonomirådet: Mats Fransson, Shant Mikhail, Rend Putrus, Susan Szatmary

Valnämndens protokoll med presentation av rösträkningen kan laddas ner här: