Församlingen söker kandidater till pastoralrådet och ekonomirådet

I vår är det dags för att rösta in ett nytt pastoralråd och ekonomiråd. Råden fyller en viktig funktion i församlingen och vi är tacksamma för alla som bär detta ansvar. Valnämnden söker nu förslag till kandidater som är kapabla och villiga att engagera sig i råden.

Om du tror att du själv eller någon du känner skulle vara lämplig ber vi dig att skriftligen skicka ett förslag till församlingens kontor. Förslagen ska vara undertecknade av minst två församlingsmedlemmar och bör lämnas in senast 15 januari 2021. P.g.a. den rådande situationen kan förslag också skickas in per e-post.

Attn: Valnämnden                                                   linkoping@katolskakyrkan.se

Teatergatan 1

582 18 Linköping

Stiftets kriterier för valbarhet lyder: Varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv, är valbar till församlingens pastoralråd, ekonomiråd och valnämnd.

Vi söker en bredd av kandidater som reflekterar församlingens mångfald, men som är villiga att lägga ner tid och kraft för församlingens helhet. Pastoralrådet består av tio medlemmar och ekonomirådet av fyra medlemmar. Samtliga väljs för en fyraårsperiod.

Läs en sammanfattning av pastoralrådets och ekonomirådets ansvarsområden här:

 

Inställda gudstjänster – utdelande av kommunion

Samtliga ordinarie mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping är inställda tillsvidare, p.g.a. den nuvarande spridningen av coronaviruset. Detta är enligt instruktion från Katolska biskopsämbetet i Stockholms stift. Läs mer här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-andras-till-8-personer

Eftersom det inte finns möjlighet att gå i mässan, delar kyrkoherde Nelson Caserial ut kommunion i kyrkan under följande tider:

tisdag – fredag   kl 10-11 (utom fredag), kl 15-16

lördag – söndag    kl 9:30-10:30

F Sameer Hassany, kaldeisk rektor i församlingen, delar också ut kommunion i kyrkan:

söndag kl 10:30-12

OBS! De som önskar gå till kommunion ombeds vänligen att inte dröja kvar i kyrkan om det innebär att fler än åtta personer samlas i lokalerna.

Kommunion och mässor i Linköping och Västervik under julen

Eftersom det ännu råder begränsningar p.g.a. covid-19 är de flesta mässor inställda, och istället finns tillfälle att ta emot kommunion i S:t Nikolai kyrka i Linköping. Max antal: 8 personer vid alla samlingar. Föranmälan gäller till den kaldeiska mässan.

Följande tider gäller från julafton (24/12) till trettondedag jul (6/1):

24/12 julafton: kl 10-11, 15-16 kommunion; kl 16-19 kaldeisk mässa och kommunion

25/12 juldagen: kl 9-10, 15-17 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion; kl 14 mässa i Västervik

26/12 annandag jul: kl 10-11, 15-17 kommunion

27/12 söndag: kl 9 (ordets liturgi), kl 10-11 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion; kl 14 mässa i Västervik

29/12 tisdag: kl 10-11, 15-17 kommunion

30/12 onsdag: kl 10-11, 15-17 kommunion

31/12 nyårsafton: kl 10-11, 15-17 kommunion; kl 17-19 kaldeisk mässa och kommunion

1/1 nyårsdagen: kl 17 sakramental tillbedjan och kommunion; kaldeisk mässa och kommunion kl 12-14

2/1 lördag: kl 10-11 kommunion

3/1 söndag: kl 9 (ordets liturgi), kl 10-11 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion; kl 14 mässa i Västervik

5/1 trettondedagsafton: kl 10-11, 15-17 kommunion

6/1 trettondedag jul: kl 10-11 kommunion; kl 11-13 kaldeisk mässa och kommunion

För tider i Motala, Vadstena och på Omberg, var god se respektive kyrka/klosters hemsida alt. ta kontakt för information.