Mässor och kommunion inställda p.g.a. sjukdom

Alla mässor på svenska och utdelande av kommunion i S:t Nikolai kyrka i Linköping är inställda tillsvidare. Detta p.g.a. att covid-19 har konstaterats i prästgården, och att församlingens präster i Linköping därmed kraftigt begränsar sina kontakter med andra personer.

Även mässor/kommunion för kaldeiska missionen är inställda tillsvidare.

Kyrkoherde Nelson Caserial CP är fortsatt tillgänglig, men med hänsyn till omständigheterna.

Kyrkan är fortsatt öppen för bön och personlig andakt under expeditionens öppettider:

onsdag kl 10-17, torsdag kl 12-19, fredag kl 12-17

Resultat i val till Pastoralråd och Ekonomiråd

Röstningen är avslutad och valnämnden har sammanställt slutresultatet. Valresultatet presenterades på församlingens årsmöte söndag 25:e april. De nya medlemmarna i Pastoralrådet och Ekonomirådet har påbörjat sina uppdrag i och med att årsmötet hölls, och stiftets biskop har delgetts valresultatet.

Kyrkoherde Nelson Caserial CP är ordförande i PR och i ER. De nya ledamöterna som han välkomnar är:

Pastoralrådet: Sven Almér, Lars Birgersson, Carina Björklind, Mirjam Bullat, Silvia Canales, Bo Jacobsson, Jimutha Malalatunga, Quynh Nguyen, Agnieszka Os, Jozef Rendek

Ekonomirådet: Mats Fransson, Shant Mikhail, Rend Putrus, Susan Szatmary

Valnämndens protokoll med presentation av rösträkningen kan laddas ner här: 

Inställda gudstjänster – utdelande av kommunion

Ordinarie mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping är inställda tillsvidare, p.g.a. den nuvarande spridningen av coronaviruset. Detta är enligt instruktion från Katolska biskopsämbetet i Stockholms stift. Läs mer här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-andras-till-8-personer

Eftersom det inte finns möjlighet att gå i mässan, delar kyrkoherde Nelson Caserial ut kommunion i kyrkan under följande tider:

tisdag – fredag   kl 10-11 (utom fredag), kl 15-16

lördag – söndag    kl 9:30-10:30

F Sameer Hassany, kaldeisk rektor i församlingen, delar också ut kommunion i kyrkan:

söndag kl 11:15-12

OBS! De som önskar gå till kommunion ombeds vänligen att inte dröja kvar i kyrkan om det innebär att fler än åtta personer samlas i lokalerna.