Statusuppdatering: val till Pastoralråd och Ekonomiråd

Röstningen är avslutad och valnämnden arbetar med att sammanställa slutresultatet. Valresultatet kommer att presenteras på församlingens årsmöte söndag 25:e april. Det kommer även att finnas tillgängligt här på hemsidan, samt i S:t Nikolai kyrka, Linköping. Valresultatet kommer också att skickas till Biskopsämbetet i Sthlm för godkännande.

För att de nya medlemmarna i råden ska kunna påbörja sina uppdrag, behöver (enligt valordningen) en period på tre veckor gå, från det att Biskopsämbetet tar emot valresultatet, utan att BÄ gör någon invändning mot valresultatet. I och med att det är kort om tid kommer de nya medlemmarna i råden inte att hinna tillträda sina uppdrag vid årsmötet den 25:e april, utan först kort därefter.

Församlingens årsmöte 25:e april 2021 blir fysiskt och digitalt

Församlingens årsmöte kommer att hållas den 25:e april kl 12:00 som det tidigare har pålysts i församlingsbladet för våren 2021. Årsmötet blir p.g.a. den pågående pandemin med få deltagare, med i förväg bestämda representanter för pastoralrådet och ekonomirådet som möts i S:t Nikolai kyrka, samt ytterligare ett fåtal personer med funktionell roll för årsmötet. Möjlighet finns även att delta digitalt i årsmötet.

Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift godkänner ett sådant hållet årsmöte som fullvärdigt, och ger därmed dispens från föreskrifter i Församlingsordning för Stockholms katolska stift för hur ett årsmöte ska hållas. Mer info kommer under vecka 16.

Inställda gudstjänster – utdelande av kommunion

Ordinarie mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping är inställda tillsvidare, p.g.a. den nuvarande spridningen av coronaviruset. Detta är enligt instruktion från Katolska biskopsämbetet i Stockholms stift. Läs mer här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-andras-till-8-personer

Eftersom det inte finns möjlighet att gå i mässan, delar kyrkoherde Nelson Caserial ut kommunion i kyrkan under följande tider:

tisdag – fredag   kl 10-11 (utom fredag), kl 15-16

lördag – söndag    kl 9:30-10:30

F Sameer Hassany, kaldeisk rektor i församlingen, delar också ut kommunion i kyrkan:

söndag kl 10:30-12

OBS! De som önskar gå till kommunion ombeds vänligen att inte dröja kvar i kyrkan om det innebär att fler än åtta personer samlas i lokalerna.

Valet till kyrkoråden i församlingen är igång – rösta på rätt sätt

Församlingens val är igång. Själva valdagen är söndag 11/4 kl 09:30-15:00. Bland de som redan förtidsröstat finns tyvärr flera ogiltiga röster som saknar namn och/eller personnummer på det yttre kuvertet. Om du vet med dig att du missat något i instruktionerna nedan kan du rösta om.

Så här röstar du i församlingens val:

  1. Kryssa för högst 5 kandidater på den vita valsedeln (pastoralrådet)
  2. Kryssa för högst 3 kandidater på den gula valsedeln (ekonomirådet)
  3. Lägg båda valsedlarna i det lilla kuvertet och klistra igen det.Absolut inget får skrivas eller klistras utanpå det lilla kuvertet!
  4. Lägg det lilla kuvertet med valsedlar i det större kuvertet och på detta skriver du TYDLIGT ditt NAMNoch PERSONNUMMER på baksidan. Det är för att du skall kunna prickas av på röstlängden. 

På grund av den pågående coronapandemin rekommenderar vi att du förtidsröstrar på församlingens expedition eller poströstar (ska postas senast den 9/4).