Samuel Carlsson, ny församlingsassistent:

Mitt namn är Samuel Carlsson och sedan i april arbetar jag i kyrkan som församlingsassistent. Det är en halvtidstjänst, som från nu i höst kompletteras med några timmar vaktmästeri varje vecka, bland annat för arbete i kyrkans trädgård. Jag är utbildad trädgårdsmästare sedan tidigare och driver eget företag i liten skala utanför arbetet i kyrkan, mestadels med arbete i trädgården på Heliga Hjärtas kloster vid Omberg där Mariadöttrarna anlitar mig. Jämte det har jag hand om ljusverkstaden på Nya Slottet Bjärka-Säby utanför Linköping, där jag tillverkar stearinljus för slottets användning i gudstjänster och för försäljning i slottets bokrum m.m.

För snart fem år sedan blev jag upptagen i Katolska kyrkans fulla gemenskap i S:t Nikolai i Linköping. Från början kommer jag från ett protestantiskt frikyrkligt hem i Västsverige, och närmade mig katolsk tro och liv under perioden som volontär i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Kontakten med Mariadöttrarna var också viktig på den resan. En annan pusselbit har varit distansstudierna på Newmaninstitutet i Uppsala (katolska högskolan), och förhoppningsvis ska jag avsluta en examen i teologi där den närmaste tiden, jämte arbetet i kyrkan i Linköping.

Den kontemplativa spiritualiteten i kyrkans tradition ligger nära mig; under en period sökte jag efter en väg in i kloster. Jag skyr stress och kaos, och gillar harmoni och ordning. Annat som jag också tycker om är vackra växter, den eukaristiska liturgin, och kaffe med kaka – gärna allt det i kyrkan! Mestadels finns jag där på expeditionen varje vecka onsdag till fredag om man har något ärende, samt på kyrkans telefon och e-post.

Kurs om stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på minderåriga. Lördag 9/11, kl.15:30

”Barns säkerhet har högsta prioritet i kyrkan. Det gör ont att höra om övergrepp inom kyrkan. Sådant får aldrig tystas ner. Vi vill göra allt vi kan för att förebygga övergrepp och minimera riskerna. Övergrepp måste alltid polisanmälas. Vi hjälper till med det också om så behövs.  

Inom vårt stift ökar behovet av utbildning eftersom nya präster kommit till, och många kateketer och ungdomsledare ännu inte har nåtts av våra kurser. Därför görs nu en ny, omfattande utbildningssatsning i samtliga församlingar och organisationer. Den nya, uppdaterade kursen ska förklara riktlinjerna för arbetet och hur vi blir bättre på att stödja varandra i att öppet påpeka brister och agera tillsammans. Kursen är obligatorisk för alla som på något sätt har att göra med barn och ungdomar inom katolska kyrkan. ” (katolskakyrkan.se/barnskyddsombud)

Den obligatoriska kursen för de som jobbar med barn/ungdomar under 18 år inom kyrkan kommer att hållas lördag 9/11 15:30-17:30 i församlingssalen i Linköpings katolska kyrka med Diakon Björn Håkansson.

Om du behöver gå kursen och inte kan gå lördagen 9 november i Linköping är du välkommen att gå på kursen i en annan församling:

GÖTEBORG: Kristus Konungens församling, Parkgatan 14, torsdagen 7 november kl. 18.45 – 19.45

SÖDERTÄLJE: Jungfru Maria kyrka, Hovsjö, Gröndalsvägen 8, lördagen 23 november kl. 10-12 och kl. 13-15

STOCKHOLM: Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4 (Gamla stan), måndagen 2 december vid två tillfällen: kl. 16-18 och kl. 18-20. 

Barnskyddsombudet (Diakon Björn Håkansson): barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Katekessamordnare I Linköping (Cecilia Jacobsson): barnundervisning@sanktnikolai.se

Här som .pdf fil