Skärpta regler för samlingar i kyrkan

Lokala myndigheter i Östergötland har beslutat, inom ramen för Folkhälsomyndighetens (FHM) och Sveriges regerings regler för sammankomster p.g.a. COVID-19, att inte höja maxgränsen för deltagare i folksamlingar från 50 personer.

Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift uppmanar alla berörda församlingar att inte överskrida gränsen på 50 personer i sina gudstjänster, vilket även gäller i vår församling. Läs mer här:

https://katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan

Spridningen av COVID-19 har ökat under hösten. Alla deltagare i församlingens gudstjänster uppmanas att visa hänsyn för varandra. Undvik trängsel i kyrkan; håll en meters avstånd till andra personer – något att särskilt tänka på vid kommunion.

Besök gärna veckomässor med färre deltagare än söndagens mässor. Stanna hemma från kyrkan om du har några symtom.

Församlingens årsmöte hålls 22:a november

Söndag 22:a november efter högmässan, ca kl 12:00, hålls församlingens årsmöte i församlingssalen. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer p.g.a. COVID-19. En del av platserna är vikta för representanter för nationella grupper och/eller församlingens pastoral- och ekonomiråd.

För övriga deltagare gäller anmälan till expeditionen i S:t Nikolai kyrka, per telefon eller e-post. Det är önskvärt med så bred representation som möjligt för församlingens medlemmar.

Mer information kommer. 

Ny ungdomskonsulent i Linköping

Hej alla församlingsmedlemmar!

Jag heter Mari och är 29 år gammal. Jag är den nya ungdomskonsulent/samordnare för barnundervisningen på svenska grundad i den latinska riten. Jag är utbildad beteendevetare med en kandidatexamen från Linköpings universitet.

Jag tillhör den kaldieska gruppen och är aktiv inom kaldieska grupper såsom kören där jag både är medlem och ordförande. Jag är även aktiv medlem i ungdomsgruppen Den gode herden.

Jag är glad att jag fick uppdraget den nya samordnare och jag kommer med resten av katekesen gör allt vi kan för att era barn ska trivas i undervisningen.

Sist men inte minst vill jag önska alla barn stort lycka till med undervisningen.