Resultat i val till Pastoralråd och Ekonomiråd

Röstningen är avslutad och valnämnden har sammanställt slutresultatet. Valresultatet presenterades på församlingens årsmöte söndag 25:e april. De nya medlemmarna i Pastoralrådet och Ekonomirådet har påbörjat sina uppdrag i och med att årsmötet hölls, och stiftets biskop har delgetts valresultatet.

Kyrkoherde Nelson Caserial CP är ordförande i PR och i ER. De nya ledamöterna som han välkomnar är:

Pastoralrådet: Sven Almér, Lars Birgersson, Carina Björklind, Mirjam Bullat, Silvia Canales, Bo Jacobsson, Jimutha Malalatunga, Quynh Nguyen, Agnieszka Os, Jozef Rendek

Ekonomirådet: Mats Fransson, Shant Mikhail, Rend Putrus, Susan Szatmary

Valnämndens protokoll med presentation av rösträkningen kan laddas ner här: 

Askonsdag: tecknande av korset med aska

Eftersom askonsdagens mässa inte kommer att firas som vanligt p.g.a. pandemin, finns möjlighet att ta emot tecknandet med askan under flertalet tillfällen i S:t Nikolai kyrka. Välkommen att inleda fastetiden inför påsk!

17/2 askonsdag kl 10-11, 15-16, 18-19

18/2 torsdag kl 10-11, 15-16 ; 19/2 fredag kl 15-16

20/2 lördag kl 9-10, 15-16 ; 21/2 söndag kl 9-10

Var god undvik trängsel i kyrkan när du kommer. Max antal besökare samtidigt i kyrkans lokaler är 8 personer.