Att vandra tillsammans; inför biskopssynoden 2023

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

”För att uppnå detta behöver vi alla hjälpas åt. Ju fler människor vi når desto sannare blir den bild av vår kyrka som vi skickar tillbaka till biskopskonferenserna” 

– Stiftets hemsida

Läs mer om synoden på stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023