Mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping under sommaren

tisdag – fredag   mässa kl 18:00, mässa kl 12:00 (firas fr.o.m. tisdag 9/8)

lördag   mässa kl 9:00, vigiliemässa kl 18:00

söndag   mässa kl 9:00, högmässa kl 10:30, mässa på engelska kl 18:00

För mässa och gudstjänst på andra språk än svenska, se info under fliken “Mässtider”. För ev. ändringar hänvisas till respektive nationell grupps informationskanaler. 

 

Ny info från Caritas Linköping

Caritas Linköping bedriver hjälpverksamhet inom församlingen. Nu senast har föreningen samlat in pengar och utrustning för att hjälpa flyktingar från Ukraina som befinner sig i länet.

För mer information om Caritas Linköpings insamling till ändamål i Sverige och internationellt se här.

Uppehåll under sommaren för nationella mässor

I juni firas inte den polska mässan den 19/6 och inte heller den kroatiska mässan den 26/6.

I juli är det uppehåll för mässa på spanska, vietnamesiska, polska och kroatiska.

I augusti firas inte den polska mässan.

För eventuellt uppehåll av mässor av orientalisk rit (melkitiska, syrisk-katolska, kaldeiska) var god kontakta respektive gruppansvarig eller präst.

 

Att vandra tillsammans i S:t Nikolai församling; inför biskopssynoden 2023

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

S:t Nikolai församling vill bjuda in dig som är församlingsmedlem till en unik möjlighet att bidra till kyrkans synodala arbete tillsammans med påven Franciskus.

”För att uppnå detta behöver vi alla hjälpas åt. Ju fler människor vi når desto sannare blir den bild av vår kyrka som vi skickar tillbaka till biskopskonferenserna” – Stiftets hemsida

Det kommer att hållas flera möten där vi kan samtala om de frågor som Vatikanen skickat ut.

Läs mer om synoden på stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023

Vid frågor kontakta: Sven Almer sven.almer@gmail.com eller Carina Björklind, carina.bjorklind@gmail.com.