Ändrade regler för samlingar i kyrkan från 1/11

Från och med söndag 1:a november lyfts begränsningen på 50 personer för folksamlingar vid bl.a. gudstjänster, efter beslut från regeringen och nya riktlinjer till församlingarna från Stockholms katolska stift.

Mer information finns på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/regeringen-andrar-maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-fran-50-till-300-personer

Fler gudstjänstdeltagare kan därmed gå i de mässor som firas i S:t Nikolai församling. P.g.a. begränsningar i lokaler, och regler om fortsatt social distansering, kan däremot inte så många som 300 personer få plats samtidigt.

Spridningen av COVID-19 har ökat under hösten. Alla deltagare i församlingens gudstjänster uppmanas att visa hänsyn för varandra. Besök gärna veckomässor med färre deltagare än söndagens mässor. Stanna hemma från kyrkan om du har några symtom.

Församlingens årsmöte hålls 22:a november

Söndag 22:a november efter högmässan, ca kl 12:00, hålls församlingens årsmöte i församlingssalen. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer p.g.a. COVID-19. En del av platserna är vikta för representanter för nationella grupper och/eller församlingens pastoral- och ekonomiråd.

För övriga deltagare gäller anmälan till expeditionen i S:t Nikolai kyrka, per telefon eller e-post. Det är önskvärt med så bred representation som möjligt för församlingens medlemmar.

Mer information kommer. 

Ny ungdomskonsulent i Linköping

Hej alla församlingsmedlemmar!

Jag heter Mari och är 29 år gammal. Jag är den nya ungdomskonsulent/samordnare för barnundervisningen på svenska grundad i den latinska riten. Jag är utbildad beteendevetare med en kandidatexamen från Linköpings universitet.

Jag tillhör den kaldieska gruppen och är aktiv inom kaldieska grupper såsom kören där jag både är medlem och ordförande. Jag är även aktiv medlem i ungdomsgruppen Den gode herden.

Jag är glad att jag fick uppdraget den nya samordnare och jag kommer med resten av katekesen gör allt vi kan för att era barn ska trivas i undervisningen.

Sist men inte minst vill jag önska alla barn stort lycka till med undervisningen.

Familjemässa första onsdagen i månaden kl 18:00

Familjemässa firas kl 18:00 i S:t Nikolai kyrka i Linköping datum:

7:e oktober

4:e november

12:e december

En lista finns i kyrkan för att skriva upp sig på de mässor då man vill delta. Skriv gärna även vad ditt barn skulle kunna bidra med vid mässan, t.ex. läsa en text, bära fram gåvorna, hjälpa till med musik osv.

Listan för deltagande finns i kyrkans entré, och vid varje undervisningstillfälle.

Tack på förhand!    – Mari Namrod, ungdomskonsulent

Så hjälper Caritas de drabbade i Beirut

Två veckor efter explosionerna i Libanons huvudstad Beirut fortsätter Caritas sitt omfattande hjälparbete bland de drabbade – och planerar för långsiktiga insatser.

Caritas Libanon uppger att man fram tills i dag har levererat akuthjälp till omkring 46 200 personer. Under de nio första dagarna efter katastrofen delade Caritas ut 38 200 varma måltider samt mediciner till 4 500 personer. Man har distribuerat ett stort antal första hjälpen-paket, hygienpaket och kläder. Unga volontärer från Caritas Libanon har hjälpt till att röja upp och städa över 600 hus samt en offentlig byggnad. Anställda och volontärer bedriver dessutom omfattande uppsökande verksamhet för att identifiera de mest hjälpbehövande.

Förutom 175 döda och fler än 6 500 skadade har de kraftfulla explosionerna lagt en stor del av staden i ruiner och berövat runt 300 000 familjer deras hem. De människorna är fortfarande i behov av hjälp med tak över huvudet, mat, vatten och medicinsk assistans; behov som prioriteras i den här första akuta fasen.

Men redan nu planerar Caritas för det långsiktiga arbetet som kommer att ta vid när de mest akuta behoven minskat något. Då kommer fokus att vara på återuppbyggnaden av det raserade samhället: skolor, sjukhus och infrastruktur. Den medicinska infrastrukturen i Beirut har skadat svårt av explosionerna. Enligt WHO är 50 procent av stadens hälso- och sjukvårdsinrättningar, inklusive tre stora sjukhus, ur funktion.

Caritas Sverige förnyar nu sin appell om ekonomisk hjälp till de lidande i Libanon. Libanon har under lång tid, redan innan de tragiska händelserna i Beiruts hamn, lidit av mat- och medicinbrist, och krisen har förvärrats till följd av covid-19 pandemin. Explosionerna har drabbat ett land i djup ekonomisk kris.

Skänk gärna en gåva genom att sätta in en summa på Bg 900-4789 eller genom att swisha den till 900 4789. Märk den med ”Libanon”.

Du kan också gå in på Caritas Sveriges hemsida och klicka på ”Ge en gåva”. Där väljer du ”Ospecificerat”, skriv ”Libanon”, så ser vi till att din gåva kommer fram till Libanon.

Tack för din gåva!

Bestämmelser: COVID-19

När det gäller mässfirande i vårt stift rekommenderas följande för att undvika smittspridning:

– Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen.

– Bröd, vin och vatten bärs ej fram under offertoriet utan placeras direkt på

    kredensbordet före mässan.

– Avstå från kalkkommunion.

– Undvik munkommunion.

– Töm vigvattenskålarna i kyrkorna.