Platsannons för ungdomskonsulent

Församlingen söker en person som kan samordna barnundervisningen och leda ungdomsverksamheten. Vi vill kunna anställa någon som med entusiasm kan ta sig an denna viktiga uppgift. Barn och ungdomar är kyrkans framtid!

Arbetsuppgifterna i stort

Koordinera barn- och ungdomsarbetet för den svensktalande verksamheten i församlingen.

Hålla regelbundna ungdomsträffar och ibland läger för tonåringar

Samordna barnundervisningen i samråd med kyrkoherden, bl.a. genom att hitta kateketer och kalla deltagare till terminsstart

Engagera och stödja volontära barn- och ungdomsledare

Se till att det finna en kontinuitet i arbetet så att nya volontärer introduceras och att återkommande aktiviteter får kortare startsträcka

—–

Anställningen är en timanställning på 30 %, ca 12 timmar i veckan, så du behöver kunna kombinera detta med någon annan sysselsättning.

Det är aktuellt med helgarbete.

Anställningen kan påbörjas under mitten av augusti eller senast den 1:a september.

—–

Följande kvalifikationer anser vi vara viktiga för tjänsten

Förmåga att kunna leda ungdomsträffar

Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift

Förmåga att bemöta människor från olika kulturer

Ansvarskänsla för arbetsuppgifterna

Förmåga till samarbete men också till att fatta egna beslut inom arbetets ram

God förankring i katolska kyrkans lära och värderingar

Meriterande med tidigare uppgifter inom barn- och ungdomsverksamhet

Meriterande med körkort

—–

Intresseanmälan inklusive CV sker via brev eller e-post senast den 26:e juli till S:t Nikolai kyrka, kontaktperson kyrkoherde p Nelson Caserial:

Teatergatan 1, 582 18 Linköping

linkoping@katolskakyrkan.se

Pingstdagens mässor i Linköping

P.g.a. rådande omständigheter med COVID-19 kommer församlingen inte att ha ett gemensamt pingstfirande som tidigare år, eftersom maximalt antal deltagare i en samling är 50 personer.

Pingstdagens (31/5) mässor blir i år som på en vanlig högtidsdag/söndag:

Stilla mässa kl 9:00

Högmässa kl 10:30

Mässa på engelska kl 18:00