Organisttjänst

Församlingen har behov av en organist för att höja den musikaliska nivån under söndagarnas Högmässor.

Utformning av tjänsten är till viss del flexibel. Det mest prioriterade innebär organisttjänstgöring på söndagar och andra högtidsdagar såsom Skärtorsdag, Långfredag, Annandagar och vissa helgondagar.

Vi önskar en person som helst har organistexamen och som har stort intresse för kyrkomusik och gärna även körverksamhet. För dig är musiken under Mässan en del av en helhet och du har den musikaliska bredd som krävs. Du är väl förankrad i katolska kyrkans tro och hemmastadd i kyrkans liturgi.

Kontakta kyrkoherde f. Gabriel med din ansökan.

Körstart!

Församlingskören LUX har satt igång med sina öppna övningstillfällen för den nya terminen. Vi söker nya medlemmar med tidigare körvana eller viss notläsningskunskap. Varmt välkomna att prova på att sjunga med oss om du har intresse för körsång!

LUX sjunger ibland under högmässorna på söndagarna och ibland vid andra högtider t.ex påsk och jul. Körövningarna äger rum varje fredag efter kvällsmässan (ca kl 18.45) och håller på till ca kl 20.15. Vi brukar även fika tillsammans under kvällen.

Repertoaren består t.ex av psalmer ur Cecilia, Taizesånger, traditionell kyrkomusik samt en del nyskrivna sånger – såväl flerstämmigt som unisont.

S:t Nikolai Student Group, höstschema

Studentgruppen är öppen för alla som är intresserade av den katolska tron. Vi firar mässa tillsammans varannan tisdag kl. 18:00 i St Nikolai Katolska kyrka och ses sedan för en enkel måltid och någon aktivitet. Höstens aktiviteter finner du på bilden till vänster!

The student group is open to anyone who is interested in the Catholic faith. We celebrate mass together every other Tuesday at 6 pm in St. Nikolai Catholic Church and meet afterwards for a meal and some activity. The activities for this autumn can be found on the poster on the left!