Körstart!

Församlingskören LUX har satt igång med sina öppna övningstillfällen för den nya terminen. Vi söker nya medlemmar med tidigare körvana eller viss notläsningskunskap. Varmt välkomna att prova på att sjunga med oss om du har intresse för körsång!

LUX sjunger ibland under högmässorna på söndagarna och ibland vid andra högtider t.ex påsk och jul. Körövningarna äger rum varje fredag efter kvällsmässan (ca kl 18.45) och håller på till ca kl 20.15. Vi brukar även fika tillsammans under kvällen.

Repertoaren består t.ex av psalmer ur Cecilia, Taizesånger, traditionell kyrkomusik samt en del nyskrivna sånger – såväl flerstämmigt som unisont.

S:t Nikolai Student Group, höstschema

Studentgruppen är öppen för alla som är intresserade av den katolska tron. Vi firar mässa tillsammans varannan tisdag kl. 18:00 i St Nikolai Katolska kyrka och ses sedan för en enkel måltid och någon aktivitet. Höstens aktiviteter finner du på bilden till vänster!

The student group is open to anyone who is interested in the Catholic faith. We celebrate mass together every other Tuesday at 6 pm in St. Nikolai Catholic Church and meet afterwards for a meal and some activity. The activities for this autumn can be found on the poster on the left!

Trosundervisning för barn under hösten 2017

Under hösten 2017 har vi fem barngrupper och en föräldragrupp. En barn- och familjemässa kommer att firas kl 09:00 och därefter följer en fikapaus fram till kl 10:20, varpå undervisningen pågår fram till kl 11:30, under följande söndagar:

27/8
10/9
24/9
8/10
22/10
12/11
26/11
10/12 – festlig julavslutning!

Samtidigt med barnens undervisning har föräldrarna möjlighet att träffas och samtala om hur man kan hjälpa barnen att bli trygga i sin katolska tro.

Första kommunionsgruppen som startar under hösten träffas föräldrar och barn den 20/8 efter högmässan för en introduktion.

Varmt välkomna!

Högmässa på Pingstdagen

Pingstdagens högmässa kl 10.30 kommer att firas i Katedralskolans aula för att alla ska få plats.

Observera att detta är den enda mässan som firas under Pingstdagen. Övriga mässor är inställda.

Kallelse till församlingens årsstämma

Alla församlingsmedlemmar kallas härmed till årsmöte, det så kallade församlingsmötet. Det äger rum söndagen den 30 april med start ca 12.15 i Albertus Magnus-gården, Teatergatan 1 i Linköping.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få information om fjolårets verksamhet och ekonomi samt att diskutera viktiga frågor för församlingens framtid. Den som vill få en fråga behandlad på församlingsmötet måste skicka en skriftlig beskrivning av vad saken gäller till församlingens expedition senast en vecka före årsmötet. Detta kan sedan besluta direkt i ärendet eller om frågan ska vidare till beslut i ekonomi- eller pastoralrådet.

Dagordning utdelas före mötet.

Före mötet serveras en enkel lunch (soppa med smörgåsar) direkt efter högmässan. Mötet börjar ca en halvtimme efter mässan.

Välkommen att göra din röst hörd!