Trosundervisning för barn under hösten 2017

Under hösten 2017 har vi fem barngrupper och en föräldragrupp. En barn- och familjemässa kommer att firas kl 09:00 och därefter följer en fikapaus fram till kl 10:20, varpå undervisningen pågår fram till kl 11:30, under följande söndagar:

27/8
10/9
24/9
8/10
22/10
12/11
26/11
10/12 – festlig julavslutning!

Samtidigt med barnens undervisning har föräldrarna möjlighet att träffas och samtala om hur man kan hjälpa barnen att bli trygga i sin katolska tro.

Första kommunionsgruppen som startar under hösten träffas föräldrar och barn den 20/8 efter högmässan för en introduktion.

Varmt välkomna!

Högmässa på Pingstdagen

Pingstdagens högmässa kl 10.30 kommer att firas i Katedralskolans aula för att alla ska få plats.

Observera att detta är den enda mässan som firas under Pingstdagen. Övriga mässor är inställda.

Kallelse till församlingens årsstämma

Alla församlingsmedlemmar kallas härmed till årsmöte, det så kallade församlingsmötet. Det äger rum söndagen den 30 april med start ca 12.15 i Albertus Magnus-gården, Teatergatan 1 i Linköping.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få information om fjolårets verksamhet och ekonomi samt att diskutera viktiga frågor för församlingens framtid. Den som vill få en fråga behandlad på församlingsmötet måste skicka en skriftlig beskrivning av vad saken gäller till församlingens expedition senast en vecka före årsmötet. Detta kan sedan besluta direkt i ärendet eller om frågan ska vidare till beslut i ekonomi- eller pastoralrådet.

Dagordning utdelas före mötet.

Före mötet serveras en enkel lunch (soppa med smörgåsar) direkt efter högmässan. Mötet börjar ca en halvtimme efter mässan.

Välkommen att göra din röst hörd!

Val till pastoral- och ekonomiråd 2017

Den 18-19 mars äger val till församlingens pastoralråd och ekonomiråd rum.

Varje församlingsmedlem som har fyllt 16 år har rätt att rösta. Valblanketter har skickats ut till församlingens medlemmar och blanketter finns även på församlingens expedition.

Så här röstar du:

  1. Kryssa för högst 5 kandidater på den vita valsedeln (pastoralrådet)
  2. Kryssa för högst 3 kandidater på den gula valsedeln (ekonomirådet)
  3. Lägg båda valsedlarna i det lilla kuvertet och klistra igen det. Absolut inget får skrivas eller klistras utanpå det lilla kuvertet. Det gör valsedlarna ogiltiga!

Du lämnar din röst personligen enligt följande platser och tider:

Linköping
Lördagen, 18 mars: 17.00-17.50 före kvällsmässan och 19.00-19.30 efter kvällsmässan.
Söndag, 19 mars: 08.30-13.00 i samband med mässorna.

Vadstena
Söndag, 19 mars: Hos Birgittasystrarna efter högmässan, t.o.m. kl 12.00.

Västervik
Söndag, 19 mars: I samband med mässan.