Kallelse till församlingens årsmöte 2019

OBS: Ett nytt datum har nu bestämts:

Sankt Nikolai Katolska församlings årsmöte ska äga rum söndagen den 28 april 2019 kl.12:00, i församlingssalen.

Motioner till församlingens årsmöte lämnas till kyrkoherden senast 2 veckor innan. Det är viktigt att så många som möjlig deltar på mötet för att få information om församlingens verksamhet och ekonomi samt för att diskutera viktiga frågor för församlingens framtid.

Dagordning utdelas före mötet.

Församlingen bjuder på sopplunch.

 

Välkommen att göra din röst hörd !