Mässor och kommunion inställda p.g.a. sjukdom

Alla mässor på svenska och utdelande av kommunion i S:t Nikolai kyrka i Linköping är inställda tillsvidare. Detta p.g.a. att covid-19 har konstaterats i prästgården, och att församlingens präster i Linköping därmed kraftigt begränsar sina kontakter med andra personer.

Även mässor/kommunion för kaldeiska missionen är inställda tillsvidare.

Kyrkoherde Nelson Caserial CP är fortsatt tillgänglig, men med hänsyn till omständigheterna.

Kyrkan är fortsatt öppen för bön och personlig andakt under expeditionens öppettider:

onsdag kl 10-17, torsdag kl 12-19, fredag kl 12-17

Resultat i val till Pastoralråd och Ekonomiråd

Röstningen är avslutad och valnämnden har sammanställt slutresultatet. Valresultatet presenterades på församlingens årsmöte söndag 25:e april. De nya medlemmarna i Pastoralrådet och Ekonomirådet har påbörjat sina uppdrag i och med att årsmötet hölls, och stiftets biskop har delgetts valresultatet.

Kyrkoherde Nelson Caserial CP är ordförande i PR och i ER. De nya ledamöterna som han välkomnar är:

Pastoralrådet: Sven Almér, Lars Birgersson, Carina Björklind, Mirjam Bullat, Silvia Canales, Bo Jacobsson, Jimutha Malalatunga, Quynh Nguyen, Agnieszka Os, Jozef Rendek

Ekonomirådet: Mats Fransson, Shant Mikhail, Rend Putrus, Susan Szatmary

Valnämndens protokoll med presentation av rösträkningen kan laddas ner här: