Utskick av valmaterial i församlingen

Första veckan i mars skickades informationsmaterial och valsedlar ut till samtliga röstberättigade församlingsmedlemmar, för val till församlingens pastoralråd och ekonomiråd. Valdagen är den 11 april, med möjlighet att förtidsrösta.

Om en röstberättigad medlem inte har fått del av detta utskick, eller av någon anledning behöver komplettera materialet, finns extra valhäften och valsedlar på expeditionen i S:t Nikolai kyrka.

Obs. att endast registrerade församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen har rösträtt. Röstlängd finns på expeditionen för att stämma av församlingsmedlemmars rösträtt. Den används även av valnämnden vid rösträkningen för att bestämma giltiga röster.

Avbrott i telefoni till kyrkan

För närvarande är det problem med telefonen: 013 – 31 43 45 till S:t Nikolai kyrka i Linköping, och det går inte att ringa till numret.

Var god skicka mejl till: linkoping@katolskakyrkan.se eller ring till kyrkoherden: 072 – 555 21 55.

Askonsdag: tecknande av korset med aska

Eftersom askonsdagens mässa inte kommer att firas som vanligt p.g.a. pandemin, finns möjlighet att ta emot tecknandet med askan under flertalet tillfällen i S:t Nikolai kyrka. Välkommen att inleda fastetiden inför påsk!

17/2 askonsdag kl 10-11, 15-16, 18-19

18/2 torsdag kl 10-11, 15-16 ; 19/2 fredag kl 15-16

20/2 lördag kl 9-10, 15-16 ; 21/2 söndag kl 9-10

Var god undvik trängsel i kyrkan när du kommer. Max antal besökare samtidigt i kyrkans lokaler är 8 personer.

Trosundervisning för barn startar igen

Hej kära barn och föräldrar!

Glädjande nyheter: trosundervisningen startar igen och alla barn är välkomna att delta. Första tillfället är söndag 14/2 kl 10:30 – 11:30. Se under fliken “Undervisning” för schema för vårterminen 2021.

Första kommunion som var planerad till den 29/5 kommer tyvärr att ställas in, eftersom barnen har missat en hel del av undervisningen, då den har fått pausats p.g.a. pandemin. Inget nytt datum är bestämt ännu, men förhoppningsvis kommer vi att ha första kommunion under hösten 2021. Mer info kommer längre fram.

OBS! Det pågår en ombyggnation i församlingshuset i kyrkan, och vi kommer därför att ha tillfälliga lokaler:

Grupp 1: kyrkans bibliotek; Grupp 2a/2b: församlingssalen

Grupp 3: församlingssalen; Grupp 4: kyrkans bibliotek

Grupp 5: fortsätter att träffas online

Det är viktigt att följa de allmänna råden för att minska smittspridning: hålla avstånd till varandra; stanna hemma om man känner sig sjuk/trött; sprita händerna vid ankomst till kyrkan.

Hör av er om ni undrar över något. Välkomna alla barn!                                                         /Mari Namrod (ungdomskonsulent, samordnare)