Möjlighet till ekonomisk hjälp / Financial help

Församlingen har fått ett bidrag från Caritas Sverige. Syftet med bidraget är ge tillfällig hjälp främst till dem som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, t ex genom att de förlorat sitt arbete.

Our parish has received an allowance from Caritas Sweden. The purpose of the
allowance is to provide temporary financial assistance primarily to those in our
parish who have been affected by the corona pandemic, for example by losing their
job or due to other urgent matters.

Kontaktperson/Contact:

Jussi Tranesjö, Caritas Linköping   jussi.tranesjo@gmail.com   mob:  0705 – 23 55 57

Nya kateketer/ledare till barnundervisningen sökes!

Nu drar höstterminen igång för barnundervisningen. Spännande och roligt att få träffa gamla och nya barn!

Vi vill och är i behov av att utöka vårt härliga team med ännu fler härliga personer, därför sökes det ledare/kateketer till barnundervisningen.

Är du intresserad av kyrkans undervisning, tycker du om att arbeta med barn samt att kunna hjälpa dem att utvecklas i sin kristna tro, då är du välkommen till att bli en av vårt fantastiska team.

Kontakta oss om detta känns intressant för dig eller om mer information.

Mobil: 073 997 54 22

e-mail: mari.namrod@hotmail.com, barnundervisning@sanktnikolai.se

Kyrkoherden har sabbatstid från augusti 2022

Kyrkoherde Nelson Caserial CP påbörjade sin sabbatstid 15:e augusti och kommer att vara tjänstledig fram tills 15:e februari 2023. P Nelson reser till Filippinerna under sin ledighet och kommer inte att vara anträffbar i församlingen i Linköping under perioden.

Enligt beslut från Katolska biskopsämbetet i Stockholm blir kyrkoherde emeritus i S:t Nikolai församling, Linköping, p Gabriel Baldostamon CP, tillförordnad kyrkoherde i församlingen under p Nelsons frånvaro.

Ny info från Caritas Linköping

Caritas Linköping bedriver hjälpverksamhet inom församlingen. Nu senast har föreningen samlat in pengar och utrustning för att hjälpa flyktingar från Ukraina som befinner sig i länet.

För mer information om Caritas Linköpings insamling till ändamål i Sverige och internationellt se här.