Trosundervisning för Barn och Ungdomar, på svenska

Trosundervisning för barn och ungdomar skjuts upp tills vidare på grund av Coronaviruset. Läs mer här

För mer information kontakta kateketsamordnaren, barnundervisning@sanktnikolai.se