Trosundervisning för barn, på svenska

Vi har för närvarande fem barngrupper och en föräldragrupp. Under nedanstående söndagar kommer en familjemässa att firas kl 09:00. Därefter följer en fikapaus fram till kl 10:20, varpå undervisningen pågår fram till kl 11:30.

Hösttermin 2018:

      Augusti 26

      September 9, 23

      Oktober 7, 21

      November 11, 25

      December 9

Vårtermin 2019:

      Januari 27

      Februari 10

      Mars 3, 17

      April 7, 28

      Maj 12, 26

      Juni 9

Varmt välkomna!

Kontakt via kateketsamordnaren, barnundervisning@sanktnikolai.se

Anmälan till katekesundervisning för h.t. 2019. (pdf)

Anmälan till katekesundervisning för h.t. 2019 + info. (docx)

Anmälan till katekesundervisning för h.t. 2019 + info. (pdf)