Statusuppdatering: val till Pastoralråd och Ekonomiråd

Röstningen är avslutad och valnämnden arbetar med att sammanställa slutresultatet. Valresultatet kommer att presenteras på församlingens årsmöte söndag 25:e april. Det kommer även att finnas tillgängligt här på hemsidan, samt i S:t Nikolai kyrka, Linköping. Valresultatet kommer också att skickas till Biskopsämbetet i Sthlm för godkännande.

För att de nya medlemmarna i råden ska kunna påbörja sina uppdrag, behöver (enligt valordningen) en period på tre veckor gå, från det att Biskopsämbetet tar emot valresultatet, utan att BÄ gör någon invändning mot valresultatet. I och med att det är kort om tid kommer de nya medlemmarna i råden inte att hinna tillträda sina uppdrag vid årsmötet den 25:e april, utan först kort därefter.

Församlingens årsmöte 25:e april 2021 blir fysiskt och digitalt

Församlingens årsmöte kommer att hållas den 25:e april kl 12:00 som det tidigare har pålysts i församlingsbladet för våren 2021. Årsmötet blir p.g.a. den pågående pandemin med få deltagare, med i förväg bestämda representanter för pastoralrådet och ekonomirådet som möts i S:t Nikolai kyrka, samt ytterligare ett fåtal personer med funktionell roll för årsmötet. Möjlighet finns även att delta digitalt i årsmötet.

Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift godkänner ett sådant hållet årsmöte som fullvärdigt, och ger därmed dispens från föreskrifter i Församlingsordning för Stockholms katolska stift för hur ett årsmöte ska hållas. Mer info kommer under vecka 16.