Rosenkransbön i maj månad

Maj månad är tillägnad vår välsignade Moder Maria. Efter kvällsmässan kl 18 på tisdagar i maj ber vi rosenkransen i kyrkan, och mediterar över Jesu liv och trons mysterium.

7/5 Glädjens mysterier; 14/5 Ljusets mysterier; 21/5 Smärtans mysterier; 28/5 Ärans mysterier

Välkommen att ta med din rosenkrans och delta i bönen.

För mer information var god kontakta Lars Fredlund eller Stefan Bernat.