P. Henrik Roelvink OFM avliden

En mycket kär och för vår församling betydelsefull person, Pater Henrik Roelvink, har gått bort i sviterna av Covid-19 den 12 november i Nijmegen, Holland. Han blev 83 år och verkade hela 58 år som verksam präst, varav en stor del i vår församling. Vi är många som minns hans gärning och vänskap och som djupt sörjer hans bortgång. Att ge en fullständig och rättvis bild av det han har uträttat här i Linköping och på andra ställen måste vi nog be att få återkomma till. 

Begravningen äger rum redan torsdagen den 19:e november 2020 kl.10.30 och kan följas via livestream på https://www.youtube.com/channel/UCDA7OJ5B-DoFYAfE8NCAFRQ

P. Henrik föddes den 29 september 1937 i Oirschot i Holland och inträdde i franciskanerorden 1955, blev prästvigd 1962 och kom till Uppsala 1966 för vidareutbildning . I augusti 1971 fick han ansvaret för själavården i församlingen och förblev dess kyrkoherde till 1978 då P.Marcel Taverne tog över och P. Henrik utnämndes till kaplan.

Under årens lopp fortsatte P.Henrik att tillsammans med sina medbröder göra stora insatser för församlingen. Hans ungdomliga sinnelag gjorde honom speciellt uppskattad bland ungdomarna och han medverkade i flera ungdomsläger och otal andra arrangemang. Han var en sann missionär som ville sprida den franciskanska spiritualiteten och kunskapen om sin orden. Han deltog i många seminarier, skrev artiklar och böcker och hade en förmåga att kunna möta alla olika personer och personligheter på rätt sätt. 

Man kände att han lyssnade. I sin stora insats som ansvarig för den ekumeniska sidan var detta säkert en styrka och och detta gav frukt i goda relationer med andra kristna församlingar i vår omgivning.

Under åren tjänstgjorde han också som uppskattad rektor för Birgittasystrarna i Vadstena och sörjde även för själarna på Skenningeanstalten.

År 2013 var vi många i hela länet som var med och tog avsked av p. Henrik när han lämnade vår bygd för att återvända till sin kommunitet i Holland. Vi var då och är fortfarande djupt tacksamma för hans livsgärning som vi hade lyckan att få vara en så stor del av. Må han vila i frid.

Bo Jacobsson

Coronaviruset

När det gäller mässfirandet i vårt stift rekommenderas följande för att undvika smittspridning:

 • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen.
 • Bröd, vin och vatten bärs ej fram under offertoriet utan placeras direkt på kredensbordet före mässan
 • Avstå från kalkkommunion
 • Undvik munkommunion
 • Töm vigvattenskålarna i kyrkorna

Stiftet har även publicerat följande förpliktande anvisningar:

 • Generellt uppmanas alla troende i Stockholms katolska stift att följa myndigheters rekommendationer och allmänna regler.
 • Kyrkorna förblir öppna.
 • Mässplikten för söndagar och påbjudna högtider gäller inte tills vidare.
 • Den som är sjuk, eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska stanna hemma.
 • Fasta och botgöring för våra och världens synder är en självklarhet i fastetiden.
 • Planerade visitationer och konfirmationer kan komma att med kort varsel skjutas upp.
 • Även datum för första heliga kommunion kan komma att skjutas upp.
 • Trosundervisning för barn och ungdomar skjuts upp.
 • Undvik onödiga besök på pastorsexpeditionen. Ring eller mejla gärna istället.
 • Möjligheten att motta dopets sakrament, samt bikten, upprätthålls som vanligt om inte särskilda omständigheter omöjliggör det.
 • Samma regler som ovan gäller för de heliga tre påskdagarna.

Läs mer på stiftets hemsida:
Förpliktande anvisningar för Stockholms katolska stift med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Stiftet påminner även om att myndigheternas främsta råd för att undvika smitta är att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nysa i armvecket (inte i händerna) 

 

Mässor online – söndagsmässor sänds från sex av stiftets församlingar

Tillhör man riskgruppen för att bli smittad eller av andra orsaker inte kan gå till sin kyrka kan man följa mässor som sänds via webben eller på TV.

Läs mer på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online-sondagsmassor-sands-fran-sex-av-stiftets-forsamlingar