Mässa i S:t Nikolai kyrka på Alla själars dag

På Alla själars dag, måndag den 2:a november, firas mässa i S:t Nikolai kyrka kl 9:00.

Efter mässan välsignar kyrkoherden gravar på griftegårdar i Linköping.