FRAMFLYTTAD: Inspirationsdag för kateketer och ministranter

Inspirationsdagen med Ulf Samuelsson från KLN den 21:a januari kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. Förmodligen kommer det att vara i form av en fysisk träff under april månad. Mer info kommer.