Församlingen söker kandidater till pastoralrådet och ekonomirådet

I vår är det dags för att rösta in ett nytt pastoralråd och ekonomiråd. Råden fyller en viktig funktion i församlingen och vi är tacksamma för alla som bär detta ansvar. Valnämnden söker nu förslag till kandidater som är kapabla och villiga att engagera sig i råden.

Om du tror att du själv eller någon du känner skulle vara lämplig ber vi dig att skriftligen skicka ett förslag till församlingens kontor. Förslagen ska vara undertecknade av minst två församlingsmedlemmar och bör lämnas in senast 15 januari 2021. P.g.a. den rådande situationen kan förslag också skickas in per e-post.

Attn: Valnämnden                                                   linkoping@katolskakyrkan.se

Teatergatan 1

582 18 Linköping

Stiftets kriterier för valbarhet lyder: Varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv, är valbar till församlingens pastoralråd, ekonomiråd och valnämnd.

Vi söker en bredd av kandidater som reflekterar församlingens mångfald, men som är villiga att lägga ner tid och kraft för församlingens helhet. Pastoralrådet består av tio medlemmar och ekonomirådet av fyra medlemmar. Samtliga väljs för en fyraårsperiod.

Läs en sammanfattning av pastoralrådets och ekonomirådets ansvarsområden här: