Jobbannons för städare i församlingen

Församlingen söker en person som kan arbeta med städning av lokalerna i kyrkobyggnaden och församlingshuset.

Vi vill anställa någon som kan jobba på timanställning med 12 timmars arbete per vecka (30% -tjänst). Det finns ett städschema som ska följas och arbetstimmarna ska fördelas på veckodagarna måndag och fredag.

Vi söker en person som:

  • Har dokumenterad erfarenhet av lokalvårdsarbete eller motsvarande referens

  • talar och förstår svenska utan problem

  • har god förmåga att samarbeta

  • har förståelse för katolska värderingar

Ansökan:

En ansökan skall lämnas skriftligt till kyrkoherde p.Nelson:

      e-post: linkoping@katolskakyrkan.se

      mobil: 072-555 21 55

senast den 23 juni 2019.

Den ska innehålla kontaktuppgifter (namn, telefon, ev. epost), ett kort personligt brev, eventuella referenser och andra uppgifter som den sökande bedömer vara viktiga för ansökan.

**

Ny katolsk kyrka i Motala, oktober 2019.

S:t Maximilians kloster i Motala

Stockholms katolska stift köpte 2018 Equmeniakyrkan i Motala.

Equmeniaförsamlingen firar sin sista gudstjänst i kyrkan den 16 juni 2019. Under en ceremoni överlämnas då portnyckeln till representanter från Katolska kyrkan.

Därefter startar ombyggnationen av själva kyrkan och beräknas avslutas i oktober.
Förutom själva kyrkorummet kommer fastigheten att inrymma S:t Maximilians kloster – ett nytt kloster för gråbröder av Franciskanorden. Vilka Franciskanbröder som kommer flytta in bestämmer Ordens provincial i höst. Byggföretaget SEFAB har redan startat att omvandla församlingshuset till ett kloster.

Kyrkan måste alltså ombildas till ett katolskt kyrkorum. Orgeln flyttas till läktaren, koret får ett nytt altare, krucifix, ambo och tabernakel. Bänkarna får knäfall och en hel ny sakristia samt biktstol behöver inredas. En dopfunt och annan katolskt inredning behöver anskaffas liksom ny belysning och ljudanläggning.

Detta är ett betydelsefullt projekt i utvecklingen av den katolska kyrkans närvaro i Östergötland. Särskild katolikerna i Motala med omnejd kan nu se fram emot en ny kyrka och själavård i närområdet.

Men ombyggnaden kostar stora pengar och stiftet välkomnar gärna bidrag till den. Stöd gärna projektet med en gåva till stiftets gåvokonto 900-4680, Swish: 9004680. Märk inbetalningen “Motala”.

Här, även som pdf.

Prästernas vilodag

I Linköping kommer från och med årsskiftet måndagar att vara prästernas lediga dag. Detta innebär att ingen kvällsmässa firas i S:t Nikolai kyrka på måndagar i fortsättningen.