Uppehåll under sommaren för nationella mässor

I juni firas inte den polska mässan den 19/6 och inte heller den kroatiska mässan den 26/6.

I juli är det uppehåll för mässa på spanska, vietnamesiska, polska och kroatiska.

I augusti firas inte den polska mässan.

För eventuellt uppehåll av mässor av orientalisk rit (melkitiska, syrisk-katolska, kaldeiska) var god kontakta respektive gruppansvarig eller präst.