Samuel Carlsson, ny församlingsassistent:

Mitt namn är Samuel Carlsson och sedan i april arbetar jag i kyrkan som församlingsassistent. Det är en halvtidstjänst, som från nu i höst kompletteras med några timmar vaktmästeri varje vecka, bland annat för arbete i kyrkans trädgård. Jag är utbildad trädgårdsmästare sedan tidigare och driver eget företag i liten skala utanför arbetet i kyrkan, mestadels med arbete i trädgården på Heliga Hjärtas kloster vid Omberg där Mariadöttrarna anlitar mig. Jämte det har jag hand om ljusverkstaden på Nya Slottet Bjärka-Säby utanför Linköping, där jag tillverkar stearinljus för slottets användning i gudstjänster och för försäljning i slottets bokrum m.m.

För snart fem år sedan blev jag upptagen i Katolska kyrkans fulla gemenskap i S:t Nikolai i Linköping. Från början kommer jag från ett protestantiskt frikyrkligt hem i Västsverige, och närmade mig katolsk tro och liv under perioden som volontär i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Kontakten med Mariadöttrarna var också viktig på den resan. En annan pusselbit har varit distansstudierna på Newmaninstitutet i Uppsala (katolska högskolan), och förhoppningsvis ska jag avsluta en examen i teologi där den närmaste tiden, jämte arbetet i kyrkan i Linköping.

Den kontemplativa spiritualiteten i kyrkans tradition ligger nära mig; under en period sökte jag efter en väg in i kloster. Jag skyr stress och kaos, och gillar harmoni och ordning. Annat som jag också tycker om är vackra växter, den eukaristiska liturgin, och kaffe med kaka – gärna allt det i kyrkan! Mestadels finns jag där på expeditionen varje vecka onsdag till fredag om man har något ärende, samt på kyrkans telefon och e-post.