Kurs om stiftets nya beredskapsplan mot sexuella övergrepp på minderåriga. Lördag 9/11, kl.15:30

”Barns säkerhet har högsta prioritet i kyrkan. Det gör ont att höra om övergrepp inom kyrkan. Sådant får aldrig tystas ner. Vi vill göra allt vi kan för att förebygga övergrepp och minimera riskerna. Övergrepp måste alltid polisanmälas. Vi hjälper till med det också om så behövs.  

Inom vårt stift ökar behovet av utbildning eftersom nya präster kommit till, och många kateketer och ungdomsledare ännu inte har nåtts av våra kurser. Därför görs nu en ny, omfattande utbildningssatsning i samtliga församlingar och organisationer. Den nya, uppdaterade kursen ska förklara riktlinjerna för arbetet och hur vi blir bättre på att stödja varandra i att öppet påpeka brister och agera tillsammans. Kursen är obligatorisk för alla som på något sätt har att göra med barn och ungdomar inom katolska kyrkan. ” (katolskakyrkan.se/barnskyddsombud)

Den obligatoriska kursen för de som jobbar med barn/ungdomar under 18 år inom kyrkan kommer att hållas lördag 9/11 15:30-17:30 i församlingssalen i Linköpings katolska kyrka med Diakon Björn Håkansson.

Om du behöver gå kursen och inte kan gå lördagen 9 november i Linköping är du välkommen att gå på kursen i en annan församling:

GÖTEBORG: Kristus Konungens församling, Parkgatan 14, torsdagen 7 november kl. 18.45 – 19.45

SÖDERTÄLJE: Jungfru Maria kyrka, Hovsjö, Gröndalsvägen 8, lördagen 23 november kl. 10-12 och kl. 13-15

STOCKHOLM: Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4 (Gamla stan), måndagen 2 december vid två tillfällen: kl. 16-18 och kl. 18-20. 

Barnskyddsombudet (Diakon Björn Håkansson): barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Katekessamordnare I Linköping (Cecilia Jacobsson): barnundervisning@sanktnikolai.se

Här som .pdf fil