Fyllnadsval 2024 till ekonomiråd och pastoralråd

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sittande-mote.png

Församlingens ekonomi- och pastoralråd behöver nya medlemmar genom ett fyllnadsval och en tidsperiod på ett år, innan nästa ordinarie val äger rum under 2025. Tillträde sker i samband med församlingens årsmöte den 21:a april 2024.

Det behövs:

  • Två kandidater till församlingens ekonomiråd. Erfarenhet inom ekonomi är önskvärd.
  • Tre kandidater till församlingens pastoralråd. Pastoralrådets uppgift är att stödja kyrkoherden i frågor angående församlingens pastorala liv.
  • Två till tre kandidater till ett byggråd som kan ansvara för församlingens byggnader och deras underhåll.

Om du känner till kandidater som skulle vara lämpliga till någon av dessa poster, hör av dig till kyrkoherde p Nelson Caserial via linkoping@katolskakyrkan.se eller till diakon Peter Nagy på petna61@gmail.com.