Valet till kyrkoråden i församlingen är igång – rösta på rätt sätt

Församlingens val är igång. Själva valdagen är söndag 11/4 kl 09:30-15:00. Bland de som redan förtidsröstat finns tyvärr flera ogiltiga röster som saknar namn och/eller personnummer på det yttre kuvertet. Om du vet med dig att du missat något i instruktionerna nedan kan du rösta om.

Så här röstar du i församlingens val:

  1. Kryssa för högst 5 kandidater på den vita valsedeln (pastoralrådet)
  2. Kryssa för högst 3 kandidater på den gula valsedeln (ekonomirådet)
  3. Lägg båda valsedlarna i det lilla kuvertet och klistra igen det.Absolut inget får skrivas eller klistras utanpå det lilla kuvertet!
  4. Lägg det lilla kuvertet med valsedlar i det större kuvertet och på detta skriver du TYDLIGT ditt NAMNoch PERSONNUMMER på baksidan. Det är för att du skall kunna prickas av på röstlängden. 

På grund av den pågående coronapandemin rekommenderar vi att du förtidsröstrar på församlingens expedition eller poströstar (ska postas senast den 9/4).

Utskick av valmaterial i församlingen

Första veckan i mars skickades informationsmaterial och valsedlar ut till samtliga röstberättigade församlingsmedlemmar, för val till församlingens pastoralråd och ekonomiråd. Valdagen är den 11 april, med möjlighet att förtidsrösta.

Om en röstberättigad medlem inte har fått del av detta utskick, eller av någon anledning behöver komplettera materialet, finns extra valhäften och valsedlar på expeditionen i S:t Nikolai kyrka.

Obs. att endast registrerade församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen har rösträtt. Röstlängd finns på expeditionen för att stämma av församlingsmedlemmars rösträtt. Den används även av valnämnden vid rösträkningen för att bestämma giltiga röster.