Inget församlingsblad i september

Församlingsbladet för september månad är inställt. Nästa församlingsblad kommer att ges ut i början av december.