Mässor S:t Nikolai förs. Linköping Västervik april 2024

Obs rättelse: Barnmässa firas söndag 14/4 och söndag 28/4. Fel söndagar är angivna i schemat.

Obs ändring: Söndag 28/4 firas kaldeisk mässa kl 12:30, och kroatisk mässa firas kl 15.

Under måndag – fredag vecka 16 är prästerna i Linköping bortresta. Kommuniongudstjänst firas av diakon kl 12 på tisdag – fredag, samt kl 18 på tisdag – torsdag.

 

Fyllnadsval 2024 till ekonomiråd och pastoralråd

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sittande-mote.png

Församlingens ekonomi- och pastoralråd behöver nya medlemmar genom ett fyllnadsval och en tidsperiod på ett år, innan nästa ordinarie val äger rum under 2025. Tillträde sker i samband med församlingens årsmöte den 21:a april 2024.

Det behövs:

  • Två kandidater till församlingens ekonomiråd. Erfarenhet inom ekonomi är önskvärd.
  • Tre kandidater till församlingens pastoralråd. Pastoralrådets uppgift är att stödja kyrkoherden i frågor angående församlingens pastorala liv.
  • Två till tre kandidater till ett byggråd som kan ansvara för församlingens byggnader och deras underhåll.

Om du känner till kandidater som skulle vara lämpliga till någon av dessa poster, hör av dig till kyrkoherde p Nelson Caserial via linkoping@katolskakyrkan.se eller till diakon Peter Nagy på petna61@gmail.com.

Guds Ords söndag – nya lektorer i församlingen

Söndag 21:a januari firades Guds Ords söndag i Linköping med välsignelse av nya lektorer. Sammanlagt tio lektorer blev välsignade (inte alla på bild) i morgonens två mässor i S:t Nikolai kyrka. Under 2023 har det hållits lektorsutbildning vid flera tillfällen, och deltagarna blev nu välsignade i sin tjänst att läsa bibeltexterna i mässan.

Uppdraget som lektor är en viktig tjänst i församlingen. Lektorsutbildningar kommer fortsatt att hållas, med målet att alla som läser Guds ord i mässorna har en god medvetenhet om uppdraget. Håll utkik efter affischering om lektorsutbildning på anslagstavlan i kyrkan, eller prata med lektorssamordnare Quynh Nguyen, om du själv är intresserade av att läsa mässtexterna.

Guds Ords söndag instiftades år 2019 av påve Franciskus och firas varje år den tredje söndagen under året.

Församlingskväll om Katolsk studiebibel

Den 14:e november träffades ca 20 församlingsmedlemmar till en inspirerande föreläsning med Emanuel Sennerstrand om den katolska studiebibeln. Vi tackar Emanuel, och tack till ungdomsgruppen Den gode herden som ordnade kaffe.

Nu hoppas vi att det blir flera bibelstudiecirklar i församlingen!