Vi söker kyrkvärdar till mässor på helger

För att kunna följa kravet på högst 50 personer i samband med mässorna behöver vi två kyrkvärdar på plats 40 minuter innan mässan börjar inför:

lördag kl 18, söndag kl 9, söndag kl 10:30 och söndag kl 18

Kyrkvärdarna har garanterad plats i mässan, och ska vara två stycken. Anmäl dig till: bokning.sanktnikolai@gmail.com och berätta vilka datum och vilka mässor du kan ställa upp. Troligtvis behöver vi fortsätta med detta fram till i augusti. Pastoralrådet lägger schemat.