Vi söker kyrkvärdar till mässor på helger

För att kunna följa restriktioner i samband med mässorna behöver vi kyrkvärdar på plats innan mässan börjar, för att hjälpa till: söndag kl 9 (stilla mässa) och söndag kl 10:30 (högmässa).

Gällande direktiv från Stockholms katolska stift för mässfirande i församlingarna finns här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2021/uppdaterade-direktiv-for-offentliga-massor-fran-den-1-juli

Tillägg till ovanstående direktiv: ett sällskap får uppgå till åtta personer, istället för fyra (gäller från 15:e juli).

Församlingens pastoralråd ansvarar för att organisera kyrkvärdars medverkan i samband med mässor.