Valet till kyrkoråden i församlingen är igång – rösta på rätt sätt

Församlingens val är igång. Själva valdagen är söndag 11/4 kl 09:30-15:00. Bland de som redan förtidsröstat finns tyvärr flera ogiltiga röster som saknar namn och/eller personnummer på det yttre kuvertet. Om du vet med dig att du missat något i instruktionerna nedan kan du rösta om.

Så här röstar du i församlingens val:

  1. Kryssa för högst 5 kandidater på den vita valsedeln (pastoralrådet)
  2. Kryssa för högst 3 kandidater på den gula valsedeln (ekonomirådet)
  3. Lägg båda valsedlarna i det lilla kuvertet och klistra igen det.Absolut inget får skrivas eller klistras utanpå det lilla kuvertet!
  4. Lägg det lilla kuvertet med valsedlar i det större kuvertet och på detta skriver du TYDLIGT ditt NAMNoch PERSONNUMMER på baksidan. Det är för att du skall kunna prickas av på röstlängden. 

På grund av den pågående coronapandemin rekommenderar vi att du förtidsröstrar på församlingens expedition eller poströstar (ska postas senast den 9/4).