Utskick av valmaterial i församlingen

Första veckan i mars skickades informationsmaterial och valsedlar ut till samtliga röstberättigade församlingsmedlemmar, för val till församlingens pastoralråd och ekonomiråd. Valdagen är den 11 april, med möjlighet att förtidsrösta.

Om en röstberättigad medlem inte har fått del av detta utskick, eller av någon anledning behöver komplettera materialet, finns extra valhäften och valsedlar på expeditionen i S:t Nikolai kyrka.

Obs. att endast registrerade församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år senast på valdagen har rösträtt. Röstlängd finns på expeditionen för att stämma av församlingsmedlemmars rösträtt. Den används även av valnämnden vid rösträkningen för att bestämma giltiga röster.