Studiecirkel om klimatkrisen utifrån skapelsen

Om klimatkrisen – att hitta hopp och framtidstro. Vad vi konkret kan göra här och nu. Vi utgår från boken Med alla levande varelser och den påvliga encyklikan Laudato  Sí. Deltagare i kursen kan köpa boken till rabatterat pris genom studieförbundet Bilda.

Kursen startar tisdag 28/3 kl 15 och hålls på tisdagar samma tid under ett antal veckor. Samling i biblioteket i S:t Nikolai kyrka, Linköping.

Anmälan med e-post eller på telefon till kursledare Carina Björklind: carina.bjorklind@gmail.com  mob: 072 – 141 92 78