Protokoll (AU 1) från Stockholms katolska stift 2019:

HÄR hittar du:

1-Pastoralrådets AU 1 – 2019 (ArbetsUtskott), sida 1 – sida 3.

2-Verksamhetsberättelse för 2018 (bilaga 1), sida 4 – sida 5.

3-Årsredovisning 2018, (bilaga 2.1), sida 6 – sida 7.

4-Balansräkning 2018, (bilaga 2.2), sida 8 – sida 9.

5-Tilläggsupplysningar, (bilaga 2.3), sida 10.