P. Henrik Roelvink OFM avliden

En mycket kär och för vår församling betydelsefull person, Pater Henrik Roelvink, har gått bort i sviterna av Covid-19 den 12 november i Nijmegen, Holland. Han blev 83 år och verkade hela 58 år som verksam präst, varav en stor del i vår församling. Vi är många som minns hans gärning och vänskap och som djupt sörjer hans bortgång. Att ge en fullständig och rättvis bild av det han har uträttat här i Linköping och på andra ställen måste vi nog be att få återkomma till. 

Begravningen äger rum redan torsdagen den 19:e november 2020 kl.10.30 och kan följas via livestream på https://www.youtube.com/channel/UCDA7OJ5B-DoFYAfE8NCAFRQ

P. Henrik föddes den 29 september 1937 i Oirschot i Holland och inträdde i franciskanerorden 1955, blev prästvigd 1962 och kom till Uppsala 1966 för vidareutbildning . I augusti 1971 fick han ansvaret för själavården i församlingen och förblev dess kyrkoherde till 1978 då P.Marcel Taverne tog över och P. Henrik utnämndes till kaplan.

Under årens lopp fortsatte P.Henrik att tillsammans med sina medbröder göra stora insatser för församlingen. Hans ungdomliga sinnelag gjorde honom speciellt uppskattad bland ungdomarna och han medverkade i flera ungdomsläger och otal andra arrangemang. Han var en sann missionär som ville sprida den franciskanska spiritualiteten och kunskapen om sin orden. Han deltog i många seminarier, skrev artiklar och böcker och hade en förmåga att kunna möta alla olika personer och personligheter på rätt sätt. 

Man kände att han lyssnade. I sin stora insats som ansvarig för den ekumeniska sidan var detta säkert en styrka och och detta gav frukt i goda relationer med andra kristna församlingar i vår omgivning.

Under åren tjänstgjorde han också som uppskattad rektor för Birgittasystrarna i Vadstena och sörjde även för själarna på Skenningeanstalten.

År 2013 var vi många i hela länet som var med och tog avsked av p. Henrik när han lämnade vår bygd för att återvända till sin kommunitet i Holland. Vi var då och är fortfarande djupt tacksamma för hans livsgärning som vi hade lyckan att få vara en så stor del av. Må han vila i frid.

Bo Jacobsson