Mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping

Kyrkoherde emeritus Gabriel Baldostamon vikarierar istället för kyrkoherde Nelson Caserial under hans sjukfrånvaro. Mässor firas tillsvidare:

tisdag – fredag   mässa kl 18:00

lördag   mässa kl 9:00, vigiliemässa kl 18:00

söndag   mässa kl 9:00, högmässa kl 10:30

OBS! Max antal besökare i gudstjänst i kyrkan (ej medverkande) är 50 personer p.g.a. restriktioner för COVID. Anvisade sittplatser finns markerade i kyrkbänkarna. Det finns även möjlighet att sitta i kyrkans entré, med en meters avstånd åt alla håll. Sällskap (ex. en familj) på upp till fyra personer kan sitta tillsammans utan inbördes avstånd.

Vid vanligtvis välbesökta mässor (söndag) kommer kyrkvärdar finnas på plats utanför kyrkan för att släppa in max 50 deltagare i mässan. Besök om möjligt mässan tisdag – lördag för att undvika trängsel.

För mässa och gudstjänst på andra språk än svenska hänvisas till respektive nationell grupps informationskanaler.