Kyrkoherden har sabbatstid från augusti 2022

Kyrkoherde Nelson Caserial CP påbörjade sin sabbatstid 15:e augusti och kommer att vara tjänstledig fram tills 15:e februari 2023. P Nelson reser till Filippinerna under sin ledighet och kommer inte att vara anträffbar i församlingen i Linköping under perioden.

Enligt beslut från Katolska biskopsämbetet i Stockholm blir kyrkoherde emeritus i S:t Nikolai församling, Linköping, p Gabriel Baldostamon CP, tillförordnad kyrkoherde i församlingen under p Nelsons frånvaro.