Korsvägsandakt i fastetiden

Varje fredag under fastan (undantaget långfredag i stilla veckan) hålls korsvägsandakter i S:t Nikolai kyrka, Linköping.

kl 16:30 på svenska

kl 11 och kl 19 kaldeiska missionen