Internet och telefon fungerar igen

Nu går det att ringa igen till S:t Nikolai kyrka, Linköping, på nummer: 013 – 31 43 45. Internet och telefon är i drift. Medlemsärenden som har blivit fördröjda p.g.a. av avbrottet kommer att tas om hand de närmaste veckorna.