Inställda gudstjänster – utdelande av kommunion

Ordinarie mässor i S:t Nikolai kyrka i Linköping är inställda tillsvidare, p.g.a. den nuvarande spridningen av coronaviruset. Detta är enligt instruktion från Katolska biskopsämbetet i Stockholms stift. Läs mer här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/maxbegransningen-for-allmanna-sammankomster-andras-till-8-personer

Eftersom det inte finns möjlighet att gå i mässan, delar kyrkoherde Nelson Caserial ut kommunion i kyrkan under följande tider:

tisdag – fredag   kl 10-11 (utom fredag), kl 15-16

lördag – söndag    kl 9:30-10:30

F Sameer Hassany, kaldeisk rektor i församlingen, delar också ut kommunion i kyrkan:

söndag kl 10:30-12

OBS! De som önskar gå till kommunion ombeds vänligen att inte dröja kvar i kyrkan om det innebär att fler än åtta personer samlas i lokalerna.