Hissen i kyrkan byggs om under hösten

Under september månad kommer arbetet med att renovera hissen i församlingshuset att dra igång. Företaget som utför arbetet heter Otis, och har anlitats genom församlingens ekonomiråd. Förutom att hissen inte kommer att vara i funktion under arbetstiden kommer det även att vara en del byggröra i kyrkans entré. Vi ser fram emot att den nya hissen ska vara på plats!