Församlingens årsmöte framflyttat tills vidare

På grund av coronaviruset har nu pastoralrådet gemensamt med ekonomirådet beslutat att församlingens årsmöte flyttas framåt tills vidare.