Församlingens årsmöte 25:e april 2021 blir fysiskt och digitalt

Församlingens årsmöte kommer att hållas den 25:e april kl 12:00 som det tidigare har pålysts i församlingsbladet för våren 2021. Årsmötet blir p.g.a. den pågående pandemin med få deltagare, med i förväg bestämda representanter för pastoralrådet och ekonomirådet som möts i S:t Nikolai kyrka, samt ytterligare ett fåtal personer med funktionell roll för årsmötet. Möjlighet finns även att delta digitalt i årsmötet.

Biskopsämbetet i Stockholms katolska stift godkänner ett sådant hållet årsmöte som fullvärdigt, och ger därmed dispens från föreskrifter i Församlingsordning för Stockholms katolska stift för hur ett årsmöte ska hållas. Mer info kommer under vecka 16.