Coronaviruset

När det gäller mässfirandet i vårt stift rekommenderas följande för att undvika smittspridning:

 • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen.
 • Bröd, vin och vatten bärs ej fram under offertoriet utan placeras direkt på kredensbordet före mässan
 • Avstå från kalkkommunion
 • Undvik munkommunion
 • Töm vigvattenskålarna i kyrkorna

Stiftet har även publicerat följande förpliktande anvisningar:

 • Generellt uppmanas alla troende i Stockholms katolska stift att följa myndigheters rekommendationer och allmänna regler.
 • Kyrkorna förblir öppna.
 • Mässplikten för söndagar och påbjudna högtider gäller inte tills vidare.
 • Den som är sjuk, eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska stanna hemma.
 • Fasta och botgöring för våra och världens synder är en självklarhet i fastetiden.
 • Planerade visitationer och konfirmationer kan komma att med kort varsel skjutas upp.
 • Även datum för första heliga kommunion kan komma att skjutas upp.
 • Trosundervisning för barn och ungdomar skjuts upp.
 • Undvik onödiga besök på pastorsexpeditionen. Ring eller mejla gärna istället.
 • Möjligheten att motta dopets sakrament, samt bikten, upprätthålls som vanligt om inte särskilda omständigheter omöjliggör det.
 • Samma regler som ovan gäller för de heliga tre påskdagarna.

Läs mer på stiftets hemsida:
Förpliktande anvisningar för Stockholms katolska stift med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Stiftet påminner även om att myndigheternas främsta råd för att undvika smitta är att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nysa i armvecket (inte i händerna) 

 

Mässor online – söndagsmässor sänds från sex av stiftets församlingar

Tillhör man riskgruppen för att bli smittad eller av andra orsaker inte kan gå till sin kyrka kan man följa mässor som sänds via webben eller på TV.

Läs mer på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online-sondagsmassor-sands-fran-sex-av-stiftets-forsamlingar