Bestämmelser: COVID-19

När det gäller mässfirande i vårt stift rekommenderas följande för att undvika smittspridning:

– Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen.

– Bröd, vin och vatten bärs ej fram under offertoriet utan placeras direkt på

    kredensbordet före mässan.

– Avstå från kalkkommunion.

– Undvik munkommunion.

– Töm vigvattenskålarna i kyrkorna.