Möjlighet till ekonomisk hjälp / Financial help

Församlingen har fått ett bidrag från Caritas Sverige. Syftet med bidraget är ge tillfällig hjälp främst till dem som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, t ex genom att de förlorat sitt arbete.

Our parish has received an allowance from Caritas Sweden. The purpose of the
allowance is to provide temporary financial assistance primarily to those in our
parish who have been affected by the corona pandemic, for example by losing their
job or due to other urgent matters.

Kontaktperson/Contact:

Jussi Tranesjö, Caritas Linköping   jussi.tranesjo@gmail.com   mob:  0705 – 23 55 57