Biskopsvisitation och konfirmation i Linköping

Stockholms katolska stifts biskop, kardinal Anders Arborelius OCD, besöker S:t Nikolai församling helgen den 22:a – 23:e april för visitation och konfirmation. Biskopen kommer till Linköping på lördagens kväll, efter att ha haft konfirmation i Vår Frus församling i Västerås tidigare på dagen.

På söndagen celebrerar biskop Anders i högmässan kl 10:30, och sedan i mässan med vår församlings konfirmander kl 15:00. Båda mässorna firas i S:t Nikolai kyrka, Linköping.