Konfirmation: ny grupp startar i höst

En ny grupp ungdomar (födda 2007-2008) börjar sin tvååriga konfirmandundervisning till hösten. Gruppen kommer att träffas på torsdagar kl 18:45 – 20:15.

För mer info och anmälan: 

Det går fortfarande att anmäla sig till konfirmandgruppen som börjar nu i höst. Beräknat startdatum är torsdag 9:e september. Ta kontakt med Cecilia Berglund: cecilia.a.berglund@gmail.com

Vi söker kyrkvärdar till mässor på helger

För att kunna följa restriktioner i samband med mässorna behöver vi kyrkvärdar på plats innan mässan börjar, för att hjälpa till: söndag kl 9 (stilla mässa) och söndag kl 10:30 (högmässa).

Gällande direktiv från Stockholms katolska stift för mässfirande i församlingarna finns här:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2021/uppdaterade-direktiv-for-offentliga-massor-fran-den-1-juli

Tillägg till ovanstående direktiv: ett sällskap får uppgå till åtta personer, istället för fyra (gäller från 15:e juli).

Församlingens pastoralråd ansvarar för att organisera kyrkvärdars medverkan i samband med mässor.