Utbildningsdag för kateketer

Församlingen i samarbete med Bilda inbjuder alla intresserade till utbildningsdag för kateketer på S:t Birgittas kloster i Vadstena, lördagen den 17 augusti 2019, kl 10-16. Lunch och material ingår.

Frågor ställer du till församlingens kateketsamordnare Cecilia: barnundervisning@sanktnikolai.se 

och du anmäler dig senast den 22 juli till Carina: carina.bjorklind@bilda.nu

Välkomna önskar Carina och Cecilia.