Trosundervisning för barn

Under hösten 2017 har vi fem barngrupper och en föräldragrupp. En barn- och familjemässa kommer att firas kl 09:00 och därefter följer en fikapaus fram till kl 10:20, varpå undervisningen pågår fram till kl 11:30, under följande söndagar:

27/8
10/9
24/9
8/10
22/10
12/11
26/11
10/12 – festlig julavslutning!

Samtidigt med barnens undervisning har föräldrarna möjlighet att träffas och samtala om hur man kan hjälpa barnen att bli trygga i sin katolska tro.

Första kommunionsgruppen som startar under hösten träffas föräldrar och barn den 20/8 efter högmässan för en introduktion.

Varmt välkomna!

Kontakta via kateketsamordnare Emelie Szreder:
emeliemariatherese.k+undervisning[at]gmail.com