Trosundervisning för barn, på svenska, HT2018, VT2019

Vi har för närvarande fem barngrupper och en föräldragrupp.

1.En familjemässa kommer att firas kl 09:00

2.Därefter följer en fikapaus fram till kl 10:20

3.Varpå undervisningen pågår fram till kl 11:30, under följande söndagar:

Höst Termin 2018:

      Augusti 26

      September 9, 23

      Oktober 7, 21

      November 11, 25

      December 9

Vår Termin 2019:

      Januari 27

      Februari 10

      Mars 3, 17

      April 7, 28

      Maj 12, 26

      Juni 9

Varmt välkomna!

Kontakt via kateketsamordnare Emelie Szreder:
emeliemariatherese.k [at] gmail.com “