Trosundervisning för barn

Under våren 2017 har vi fyra barngrupper och en föräldragrupp.
Undervisningen börjar kl 9.15 (samling kl 9.00-9.15) och pågår fram till och med högmässan, som är en del av undervisningen, följande söndagar:

15 januari
29 januari
12 februari
5 mars
19 mars
2 april
23 april
7 maj
21 maj
11 juni festlig avslutning för alla barn.

Samtidigt med barnens undervisning har föräldrarna möjlighet att träffas och samtala om hur man kan hjälpa barnen att bli trygga i sin katolska tro.

Det är under våren särskilt viktigt att barnen som ska gå till sin första kommunion har minst en förälder i föräldragruppen så att lärarna kan få hjälp med med förberedelsen.

Alla föräldrar som har anmält att deras barn tar emot sin första kommunion den 27 maj 2017 kallas till nästa föräldraträff söndagen den 26/3 efter högmässan (kl. 12.00-13.00). Minst en förälder måste delta på mötet.
Barnens första kommunion: lördagen den 27 maj.

Välkomna!