Mässa och gemenskap på dagtid

Församlingen har en social-pastoral grupp i Linköping vars mål bland annat är att skapa gemensamma aktiviteter. Gruppen inbjuder till en månatlig eftermiddagsmässa (den fjärde torsdagen i månaden om den inte är en helgdag) för ”daglediga”: pensionärer, föräldralediga, arbetslösa, studerande eller den som bara råkar vara ledig den aktuella dagen.

Programmet ser ut så här varje gång:

14.00 mässa
14.45 (ca) kaffe/té och bullar
15.15 (ca) eventuell programpunkt (kort föredrag eller liknande)
16.00 (senast) träffen avslutas

Datum för vårterminen 2017 äraltare

26 januari
23 februari
23 mars
27 april (preliminärt)

I maj-juni planeras en utflykt med mässa. De senaste åren har vi besökt Omberg, Vårdnäs och Örberga.